Nytt

Nå som SSB har sluppet to tredjedeler av katten ut av sekken hva angår antall innvandrere i fremtidens hovedstad, kan det kanskje være litt moro å se hva slags spådommer Helge Brunborg, en av byråets ledende demografer, la for dagen om samme tema for noen år siden. Spol tilbake til 2005, da VG intervjuet Brunborg:

– Når vil innvandrerne utgjøre flertall i Oslo?

– Jeg tror ikke det skjer i vår levetid.

– Det blir i tilfelle svært langt frem i tid, sier Brunborg.

Tatt i betraktning at Brunborg er i sitt 68. år, taler sannsynligheten for at det ikke skjer i hans levetid. Men om vi antar at han unngår risikoadferd, han ellers er ved rimelig god helse og vi sender en vennlig tanke oppover, er ikke sjansen så helt forsvinnende likevel. Om man skulle være så frekk å antyde at flertallet skulle inntreffe litt før 2040, vil sannsynligheten øke for hvert ekstra år man antar at tidspunktet forskutteres.

Men Brunborg sa jo vår levetid, hva han nå mente med det. Uansett er den ene av VG-journalistene i skrivende stund i sitt 49. år, så hennes forventede levealder strekker seg et godt stykke forbi 2040. Om man antar Brunborg mente «din eller min levetid» snarere enn «tiden både du og jeg lever», er det altså lite sannsynlig at han har sine ord i behold.

Selv om de regionale analysene nå gir Brunborg bedre grunnlag for å uttale seg enn for syv år siden, tyder SSBs modeller for omfanget av den fremtidige innvandringen på at treffsikkerheten neppe er helt perfekt i dag heller. Kanskje VG kunne intervjue ham igjen, og så kan vi vente og se i syv år til?