Nytt

Det var en kjølig dag å våkne opp til i dag. 19.mars hadde igjen et snev av vinter, og det lå et lite lag med snø på trammen. Nyhetene heller kaldt blod i årene til oss som er glade i fedrelandet, og som håper at vi kan kjenne det igjen i fremtiden. Jeg håper virkelig at det er folk flest. Ikke nok med at det blir opplyst at vi nå er fem millioner mennesker i Norge. Vi får opplyst at vi skal vokse med nok en million i løpet av de neste 16 år. Ønsker politikerne at hele landet skal bli Groruddalen? Hvor skal alle bo, har vi nok jobber, klarer vi å lære alle norsk og vil deres kulturer og religioner smelte sammen med vårt eget samfunn som er bygget opp gjennom generasjoner?

Er svaret at vi, den opprinnelige befolkning må tilpasse oss? Så langt er vår tilpasning i forhold til det kompliserte multikulturelle samfunnet at vi flytter vekk fra det. Selv er jeg en av  mange som har forlatt Oslo ene og alene pga en problematisk multikulturell hverdag, det er lett å se at man snart kan bli innhentet før lang tid er gått.

Nyhetsanker i Dagsrevyen  Atle Bjurstrøm hadde besøk av Helge Brunborg fra SSB i anledning at vi nå er fem millioner innbyggere i Norge. Det må for folk flest være merkelig hvordan Dagsrevyen behandler, kanskje den største forandringen i Norges historie. Det konstanteres at befolkningsveksten er enorm. Den skyldes i hovedsak innvandring. Atle Bjurstrøm spør Helge Brunborg fra SSB om vi har plass nok til alle. Brunborg bekrefter at med litt planlegging vil Oslo, som får sterkest vekst, klare befolkningsveksten uten særlige problemer.

Bjurstrøm avslutter med å ønske velkommen tilbake om 16 år for å se på hvordan det er gått.

Folk flest kan da umulig bli beroliget av dette, eller er de like komfortable med utviklingen som Helge Brunborg ser ut til å være?