Sakset/Fra hofta

Det blir stadig klarere at mastodonten NRK er helt ute av stand til å takle kritikk og befinner seg like vel i det uventede kritiske søkelyset som et tusenbein i full flombelysning. Mens de øverste ansvarlige, fra Hans-Tore Bjerkaas til Per Arne Kalbakk og Stein Bjøntegård fortsatt klamrer seg til påstanden om at den bevisste manipulasjonen var en «feil», går Oslo Journalistlag (OJ) – Norsk Journalistlags største lokallag – til angrep på Journalisten.no og dets redaktør Helge Øgrim.

Flere ansatte i NRK er nå så oppbrakte over at Journalisten.no navnga enkeltmedarbeidere som var ansvarlig for den manipulerende reportasjen at OJ har innkalt til oppvaskmøte på Stopp Pressen:

En rekke ansatte i NRK er mildt sagt oppbrakt over at Journalisten har valgt å navngi enkeltmedarbeidere som var ansvarlig for at romreportasjen ble produsert og sendt. Sinnet retter seg også mot Journalisten-redaktør Helge Øgrims betraktninger om at ansvar også må plasseres nedover i NRK-systemet, og at det kan være aktuelt å omplassere enkelte medarbeidere. Mediekommentator Sven Egil Omdal har gitt uttrykk for det samme i klartekst.

– Jeg synes Journalisten har forlatt redaktøransvaret som prinsipp, erklærte Atle Bjurstrøm, leder av redaksjonsklubben i Dagsrevyen, i et intervju med Kampanje. I et innlegg på Journalisten.no med tittelen «Tørsten etter blod» ga NJ-leder Elin Floberghagen uttrykk for sin misnøye med at Øgrim og Omdal fokuserte på enkeltmedarbeidere i NRK, og ikke plasserte ansvaret hos kringkastingssjefen.

Etter at det er blitt kjent at NRK som helhet har satt verstingrekord i brudd på presseetikken under kringkastingssjef Hans-Tore Bjerkaas og flere NRK-medarbeidere er blitt grepet i å bevisst villede 870.000 seere, retter altså de ansattes sinne seg mot Journalisten.no og andre som krever at de ansvarlige blir holdt ansvarlig for sine egne handlinger.

Både leder av Dagsrevyens redaksjonsklubb Atle Bjurstrøm og Norsk Journalistlags Elin Floberghagen taler ampert om Øgrims manglende ansvar, samtidig som de begge fremstår som usedvanlig opptatt av å unndra sine egne medlemmer det samme. Etter deres oppfatning skal altså enkeltmedarbeidere ikke navngis når der er kritikk å få, ei heller skal de holdes ansvarlig selv om det er nettopp det de sa eller gjorde som i utgangspunktet førte til kritikken.

Det er nok sikkert derfor f.eks. Runar Henriksen Jørstad har sin egen byline og at andre ansvarlige, som f.eks. vaktsjef Cecilie Roang Bostad og reportasjeleder Gunnhild Viken, blir nevnt i NRKs egne rulletekster. Det er for at ingen skal vite hvem de er og holde dem ansvarlig for det de presenterer et tillitsfullt publikum for. Hvis det er kritikk det dreier seg om da, vel å merke. Er det ros og utmerkelser å hente, da er det bare bra at alle vet hvem de er og helst hvor de jobber. Så så man da heller ikke snurten av hverken Bjurstrøm, Floberghagen eller prinsippene deres da Jørstad fikk Journalistprisen i Oppland i 2008. Da ville også NRK gjerne at alle skulle vite det, og skrev rosende om både journalist og pris på sin egen nettside. Når samme journalist, med god hjelp fra minst to medarbeidere og på tross av interne innvendinger, med hensikt lager en sterkt manipulativ reportasje for å gi seerne et bestemt inntrykk av en bestemt sak, da sletter NRK hele innslaget og går til angrep på de som navngir de ansvarlige – navn ingen ville visst om dersom ikke NRK selv hadde offentliggjort dem i samme sending. Og det kommer ikke et ord fra Bjurstrøm og Floberghagen.

Det er prinsippene sine det!

Men skal vi ta Norsk Journalistlags og Bjerkaas` – og tydeligvis en rekke ansatte i NRKs – tankegang og uttalelser til følge, så blir det andre boller fremover. Når Skup-priser og dess like heretter skal deles ut, da skal ikke enkeltmedarbeidere navngis. Går årets Skup-pris f.eks. til NRK-journalist og Skup-styremedlem Runar Henriksen Jørstad, så må han bare benevnes som journalist, mens kringkastingssjef Hans-Tore Bjerkaas, som er den eneste som i følge ham selv samt Bjurstrøm og Floberghagen er ansvarlig – til tross for at han så langt har fremstått som det motsatte – mottar prisen på vegne av NRKs anonyme journalist. Byline og eget navn på egne artikler blir det helt slutt på.

Spøk til side; det er svært vanskelig å komme til noen annen konklusjon enn at Norsk Journalistlag, Dagsrevyens redaksjonsklubb og flere ansatte i NRK faktisk mener at de skal være de eneste arbeidstagerne i landet som er unntatt kritikk og ansvar når de gjør noe galt, også når det er bevisst.

I så fall er det håpe at politikere, næringslivsledere og andre som blir avkrevd svar av- og/eller krav om å ta ansvar fra noen i NRK husker på det og heretter svarer/tar ansvar i tråd med Bjerkaas, Bjurstrøm og Floberghagens splitter nye prinsipper. Hvis NRK-journalistene insisterer, kan vedkommende med full rett avvise dem som blodtørstige. De har tross alt Norsk Journalistlags Elin Floberghagens ord for at det er det journalister som navngir personer og vil stille dem til ansvar er.

Enten reagerer NRKs ledelse, ansatte og Norsk Journalistlag instiktivt i møte med kritikk av sine egne og derfor sier ting de overhodet ikke har tenkt igjennom – blant annet hvor påfallende prinsippløse de får både seg selv og sine medlemmer/ansatte til å se ut – eller så lever de i sin egen verden og oppfatter seg selv som så høyt hevet over resten av samfunnet at de mener seg fritatt fra alt ansvar. I begge tilfeller er de helt uegnet til å forvalte den tilliten folket har til statskanalen og ikke minst de fellesskapets midler som årlig tilflyter dem.

NRK bør feie for sin egen dør før de feier for redaktør Helge Øgrims. Den grovt villedende reportasjen bør få synlige konsekvenser for journalist såvel som vaktsjef, reportasjeleder, programdirektør og nyhetsredaktør. Øvrige ansatte som retter sinne utad som burde vært rettet innad, bør få en kontant realitetsorientering – gjerne på det samme etikkurset Bjerkaas har varslet at de skal gå på til sommeren. Samtidig viser Norsk Journalistlags fullstendig virkelighetsfjerne håndtering og uttalelser at de journalistene som er opptatt av at befolkningen fortsatt skal ha tillit til deres yrkesgruppe bør sørge for å velge noen andre til å representere dem.

Det er bare å begynne å feie, for støvet etter NRK-medarbeidernes bevisste forsøk på å manipulere offentligheten kommer ikke til å legge seg.

Journalisten.no: Oppvask om Journalistens NRK-dekning