Etter å ha fått tenkt seg om sier redaksjonsleder i NRK Dagsrevyen at innslaget om romkvinnen som ble fremstilt som offer for norsk justis, uten å nevne at hun var dømt for medvirkning til voldtekt av sin egen datter, aldri skulle vært sendt.

Saken har langsomt bygget seg opp. Til å begynne med hadde ikke NRK noen kommentar. Nå legger Dagsrevyen seg flat.

bt.no var i kontakt med NRK mandag ettermiddag. De tar selvkritikk.

– Vi har hatt en gjennomgang av saken i dag, og har kommet frem til at den ikke burde ha blitt sendt, sier redaksjonsleder Ole Eivind Henden.

Han vil ikke si noe mer om hvorfor det ble unnlatt å nevne at kvinnen var dømt for voldtekt av sin egen datter.

– Vi kommer til å komme med et tilsvar på et senere tidspunkt. Jeg vil ikke gå mer detaljert inn i det nå. Vi ser nå at det er så mange feil i saken at den ikke burde blitt sendt, sier Henden.

Det hører med til historien at ankesaken som nå skulle ha gått i Gulating lagmannsrett, ble trukket av kvinnen som stilte opp på NRK og to andre kvinner som var dømt, og hadde anket.

Det åtte minutter lange innslaget ble sendt lørdag 12. januar. Den første som skrev om det var Nina Hjerpset-Østlie i document.no: NRK — de svakestes forsvarer?. (Noe NTB er for smålige til å nevne). Jon Hustad tok opp saken i Dag og Tid som utkom påfølgende fredag, og deretter fulgte Elin Ørjasæter opp i sin blogg. Siden tok Journalisten.no opp saken og etterlyste en kommentar fra NRK, og innslaget fikk stor oppmerksomhet. Også statsadvokater og advokater reagerte på fremstillingen. Det toppet seg mandag da datteren sto frem og sa via sin advokat at hun vil klage saken inn for Pressens faglige utvalg, PFU. Da ble NRK nødt til å komme på banen. At kvinnen som NRK fremstilte som offer, nå har trukket anken, gjør at innslaget til Runar Henriksen Jørstad fremstår som enda mer pinlig og ubegripelig.

Offentligheten har enda ikke fått noe svar på hvordan en slik reportasje kan bli planlagt – og gjennomført over lang tid og med store ressurser, uten at det reises motforestillinger. Rettssaken mot romfolkene i Bergen fikk bred dekning. Likevel fremstiller NRK moren som et offer. Hvor er kvalitetskontrollen?
Dette var ikke en sak i utlandet, det var en sak der NRK satt med all informasjon. Likevel velger statskanalen å sende et innslag som snur opp ned på offer og overgriper.

Hvem bestemmer i NRK?

Elin Ørjasæter kan fortelle at det var intern diskusjon i Dagsrevyen om romfolk-innslaget, man var altså klar over dommen og de etiske betenkelighetene. Likevel valgte man å utelate ubehagelige fakta. Ørjasæter mener problemet skyldes dårlig ledelse:

Jeg har tråkket ut og inn av NRK-huset (som intervjuobjekt) siden 2004 og har blitt kjent med en rekke folk der. Det er gode journalister og dårlige journalister her i verden. Og i NRK er det veldig mange gode.

Problemet er at de gode journalistene, de som er trofaste mot de journalistiske idealene, de taper kampen om hvordan sakene skal presenteres. Det må være et lederproblem, og bare et lederproblem.

Etter heftige diskusjoner i redaksjonen om romfolk-saken, der alle var kjent med dommens innhold, trumfet noen gjennom en gal beslutning. Hvem var det? Får det noen konsekvenser? Noen, trolig en mellomleder valgte at vi som seere ikke skule få vite hva kvinnen var dømt for.

Ørjasæter gi eksempler på to andre saker der NRK drev et lignende hardkjør. Får det noen konsekvenser, eller er det slik at de på toppen lar det fortsette? Da er det i så fall villet politikk og bør få konsekvenser for ledelsen. Det var en gang NRKs profil var gjenstand for debatt i Stortinget. Slagside og enkeltprogrammer kunne få stor oppmerksomhet. Nå kan NRK gjøre nesten hva de vil. Nå er det på nettet diskusjonen finnes. NRK bør ikke undervurdere virkningen på lang sikt. Statskanalen undergraver sin egen posisjon.

Igjen kommer vi tilbake til spørsmålet om tillit:

NRK har arvet vår tillit gjennom en lang historie. Tilliten fra det norske folk er NRKs seer-kontrakt og dermed deres kapital. Som de nå skusler vekk.

For NRKs kapitalgrunnlag er ikke lisensen. Kapitalgrunnlaget er seernes tillit. Den dagen tilliten forsvinner kan ikke heller lisensen forsvares.

NRK beklager nyhetssak full av feil

 

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene som vi skriver om. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar.