Den nå 15 år gamle datteren til den domfelte Mirela Mustata reagerte kraftig på NRK Dagsrevyens reportasje om moren og klager nå NRK inn for Pressens Faglige Utvalg (PFU). Også Hordaland statsadvokatembeter akter å følge opp saken. Førstestatsadvokat Eirik Stolt-Nielsen utelukker ikke en fremtidig PFU-klage, men vil først og fremst ta saken opp direkte med NRK, skriver fagbladet Journalisten.no.

NRKs villedende reportasje fokuserte på en av kvinnene som er dømt i det som omtales som den største men­neske­han­delsaken i norsk rettshis­to­rie. Han­dlin­gene de involverte er dømt for, karak­teris­eres av stat­sad­vokat Rudolf Christof­fersen som “så avskyelige og forkastelige at man aller helst ønsker å tro at de ikke har fun­net sted”. NRK og journalist Runar Hen­rik­sen Jørstad valgte imidlertid å fremstille dommen mot Mirela Mustata og hennes medskyldige som nærmest et kulturelt overgrep og utelot bevisst at Mustata ble dømt for salg av, og medvirkning til voldtekt på, sin da 11 år gamle datter.

Til Journalisten.no innrømmer NRKs redaksjonsleder Ole Eivind Henden at det var feil å utelate dommen, men forklarer at hensikten med reportasjen var å sette søkelys på det prinsipielle ved at romfolk er dømt for menneskehandel: “Den gikk inn i det vi har kjent til i mange år med at romfolk reiser rundt med barn og selger smykker. Så er det jo et interessant spørsmål om det at barna deltar i dette og eventuell kriminell virksomhet rammes av menneskehandelparagrafen.”

Følgelig unnlot NRK Dagsrevyen å opplyse seerne om den groteske handlingen den gråtende kvinnen var dømt for, og viste heller sympatifremkallende innslag om hvor glade det Jørstad omtaler som barn som må klare seg selv – Mustatas 21 år gamle sønn, dømt for samme forhold – blir når moren ringer hjem, samt hans gjentatte forsikringer om hennes uskyld.

Det reportasjen ikke fortalte noe om, var at kvinnen også er dømt for medvirkning til voldtekt av sin egen 11 år gamle datter. Ifølge dommen fullbyrdet voldtekten et ekteskap etter romfolkets tradisjon, som kvinnen også mottok 10.000 euro i vederlag for. Jenta bor i dag på ukjent sted i Sverige.

Det var nettstedet document.no som først omtalte saken mandag 14. januar. Dag og Tid-journalist Jon Hustad skrev om saken i en kommentarartikkel på Dag og Tid sist fredag. Overfor Journalisten reagerte statsadvokat Rudolf Christoffersen også kraftig. Han sa at reportasjen fortiet sentrale faktaopplysninger i saken.

NRK innrømmet i helgen at det var feil å utelate opplysningen om at kvinnen i reportasjen også var dømt for medvirkning til voldtekt av egen datter. Men statskanalen kunne ikke begrunne hvorfor opplysningen ble utelatt.

Også Nettavisens kommentator Elin Ørjasæter har skrevet om saken, og i en oppfølgingssak skriver hun at flere kilder bekrefter at romfolk-reportasjen førte til heftige diskusjoner internt i Dagsrevyens redaksjon før den ble sendt.

Den gode nyheten er altså at fornuftige folk i redaksjonen protesterte. Den dårlige nyheten er at de ikke ble hørt. Reportasjen ble jo sendt, uten at det ble opplyst at kvinnen var dømt for sex-salg av sitt eget barn. Hun fikk ti tusen euro for at den elleveårige jenta ble voldtatt.

Jeg tok altså feil da jeg skrev lørdag at de neppe kunne ha lest dommen før de sendte reportasjen. De som laget saken hadde lest dommen. Og møtt mange protester internt fordi de underslo innholdet i den. Dagsrevyen villedet oss bevisst. Det gjør jo ikke akkurat saken bedre.

Etter heftige diskusjoner i redaksjonen om romfolk-saken, der alle var kjent med dommens innhold, trumfet noen gjennom en gal beslutning. Hvem var det? Får det noen konsekvenser? Noen, trolig en mellomleder valgte at vi som seere ikke skule få vite hva kvinnen var dømt for.

Datterens bistandsadvokat, Beate Hamre, forteller at den nå 15 år gamle jenta, som lever på hemmelig adresse, reagerte voldsomt på NRKs vinklede reportasje. Hun er fremdeles sterkt preget av de traumatiske overgrepene moren utsatte henne for, og hun ønsker ikke å ha noen kontakt med sin familie.

To av Hamres kolleger var bistandsadvokater for andre personer i den såkalte sigøynersaken som gikk i Bergen tingrett i fjor. Hamre sier at alle tre er like rystet over NRKs innslag.

– Alle er like rystet over hvordan hele saken var framstilt. Den var veldig spesielt vinklet.

Hamre sier NRK ikke gjorde noe forsøk på å snakke med henne før innslaget ble sendt.

– Jeg var kjent med at det ville komme en reportasje fordi journalisten var tilstede ved bevisopptak i Romania i desember.

Førstestatsadvokat Eirik Stolt-Nielsen skal i dag ha sendt brev til NRK der han stiller spørsmål om hvordan NRK har tenkt til å rette opp den aktuelle reportasjen.

Journalisten.no: Klager NRK inn for PFU