Nytt

Fagbladet Journalisten.no har lest utdrag av NRKs logg i forbindelse med Runar Henriksen Jørstads manipulative reportasje om den domfelte kvinnen i menneskehandelsaken fra Bergen tingrett. I loggen roser vaktsjef Cecilie Roang Bostad Jørstads reportasje og skriver at dommen for medvirkning til voldtekt ble utelatt fordi det ville komplisere saken.

«Bra magasindel. Veldig godt jobbet av Runar Jørstad om menneskehandel. Gikk noen runder på om vi burde ha fortalt at hun også er dømt for medvirkning til voldtekt av sin den gang 11 år gamle datter. Endte med å la det være fordi det ville komplisere saken, og fordi det var forhold tilbake til 2008.»

Vi har forsøkt å få Roang Bostad i tale, foreløpig uten å lykkes. Journalisten er kjent med at flere NRK-ansatte mener hun burde ha meldt innvendingene mot reportasjen oppover i redaksjonsledelsen før Dagsrevyen gikk på lufta klokka 19. Journalisten har også gitt Jørstad anledning til å kommentere, men han har foreløpig ikke ønsket det.

Jørstad sitter for øvrig i styret for stiftelsen Skup, som fremmer kritisk og undersøkende journalistikk. Reportasjelederen var Gunnhild Viken, men heller ikke hun vil kommentere saken ytterligere enn å beklage at den ble sendt.

Journalisten.no: NRK-logg: Ville komplisere saken