Fagbladet Journalisten.no har lest utdrag av NRKs logg i forbindelse med Runar Henriksen Jørstads manipulative reportasje om den domfelte kvinnen i menneskehandelsaken fra Bergen tingrett. I loggen roser vaktsjef Cecilie Roang Bostad Jørstads reportasje og skriver at dommen for medvirkning til voldtekt ble utelatt fordi det ville komplisere saken. «Bra magasindel. Veldig godt jobbet av […]
For å lese denne artikkelen nå, må du bli medlem eller logge inn hvis du allerede er medlem. Artikkelen blir forøvrig frigitt 12 timer etter publisering.