Nytt

Pressens faglige utvalg (PFU) felte en knusende dom over NRKs manipulerende romfolkreportasje, som utvalget beskriver som «aktiv historieforfalskning».

I PFUs uttalelse heter det at alvorlighetsgraden av NRKs brudd på god presseskikk styrkes av at utelatelsen av voldtektsdommen i NRK-journalist og styremedlem i Skup Runar Henriksen Jørstads reportasje var en bevisst redaksjonell handling, skriver fagbladet Journalisten.no.

Utvalget så alvorlig på at reportasjen utelot informasjon om at romkvinnen var dømt for medvirkning til voldtekt av egen datter.

– Det forsterkes av at utvalget oppfatter det som en bevisst redaksjonell handling.

– Det må anses som en aktiv historieforfalskning, heter det i uttalelsen.

Utvalget kritiserte også NRK for å identifisere den fornærmede jenta i reportasjen.

I statskanalens tilsvar viser NRK til at man allerede har beklaget sendingen, men PFU mener det presseetiske overtrampet var så grovt at beklagelsen ikke oppveier bruddet.

Konklusjonen gikk gjennom uten særlig debatt. Redaktørrepresentant Håkon Borud sa uttalelsen var god, men hard.

Journalistrepresentant Øyvind Brigg karakteriserte uttalelsen som tøff, hard og konkret.

– Det som er ille med denne saken, er at det var en bevisst handling. NRK skriver om historien slik at de får et resultat som de selv ønsker. Det er det som gjør saken så alvorlig, sa Brigg, og fortsatte:

– For dem som skal studere norsk pressehistorie, kommer denne saken til å være et svart kapittel. Dette rammer med rette NRK, men også mediene generelt.

Journalisten.no: Knusende NRK-fellelse

Se journalist Glenn Slydal Johansens oversikt over utviklingen i NRK-skandalen her.