Fagbladet Journalisten.no publiserer Runar Henriksen Jørstads sterkt kritiserte, manipulative reportasje om den domfelte Mirela Mustata i menneskehandelsaken i Bergen. NRK har slettet både reportasjen og Jørstads artikkel om samme, men Journalisten.no velger å publisere innslaget på sin nettside av hensyn til den videre debatten.

I tillegg publiserer nettsiden innslaget i radioprogrammet Ekko, hvor to øyenvitner fra Sofienbergparken fikk komme med flere påstander om ambulansesjåfør Erik Schjenken, uten at han fikk komme til orde.

NRK, som er blitt tvunget til å beklage innslagene, har valgt å slette begge deler og begrunnet det med hensynet til de omtalte. Det er imidlertid grunn til å spørre om ikke hensynet til eget omdømme har veid tyngre enn hensynet til de omtalte her, skriver redaktør Helge Øgrim:

Journalistens reporter Glenn Slydal Johansen spurte torsdag kringkastingssjef Hans-Tore Bjerkaas om en nærmere begrunnelse for slettingen:

– I dette tilfellet syns jeg det er riktig å fjerne innslaget fordi hovedinnvendingen mot saken er at mange vesentlige momenter er utelatt. Det gikk på helheten. Men det kan være annerledes i andre saker. Vi er veldig forsiktige med å slette. Det må være en konkret vurdering fra sak til sak. Den lista må ligge veldig høyt, men her mener jeg det var riktig å fjerne den, sier Bjerkaas.

Problemet med denne forklaringen er at den ikke veier ulempene. Når publikum ikke lenger kan se reportasjen, blir det mye vanskeligere å gjøre seg opp sin egen oppfatning av hvor skjev den var. For å gjøre det, må man vurdere reportasjens ordbruk og effekter opp mot det vi etter hvert har fått vite er sannheten om romkvinnens historie og lovbrudd. Og sammenholde utelatelsene, altså det NRK ikke fortalte, med det andre har gitt innsikt i. Reportasjen er også interessant som eksempel på en sjanger.

Denne mediekritikken er ubehagelig for dem den rammer. Men det er kostnaden ved åpenhet og gjennomsiktighet. Beslutninger skal kunne etterprøves, ikke minst de som tas i landets største mediebedrift. Når det hindres, er det grunn til å spørre om hensynet til eget omdømme her ikke har veid tyngre enn hensynet til de omtalte.

Journalisten.no publiserer slettet reportasje