NRK Dagsrevyens ledelse befinner seg uventet i offentlighetens søkelys og beklager så godt de kan. Men er det godt nok?

Nei, det er ikke det.

For de ansvarlige benytter stadig ordet «feil» om redaksjonens bevisste svikt av sitt journalistiske ansvar: – Dyktige folk gjør også feil. Men det er redaktørenes ansvar å lage rutiner som gjør at feilene blir fanget opp før publisering. Vi har ikke hatt tydelige nok rutiner, men det skal vi få, sier programdirektør Per Arne Kalbakk. Nyhetsredaktør Stein Bjøntegård følger opp: – Det er ikke snakk om å bortforklare det som har skjedd. Hele redaksjonen er omforent om at det var feil å sende saken, og det er ingen tvil om at dette har vært skadelig for oss.

Kalbakk har rett i at det er dyktige folk involvert, for Runar Henriksen Jørstad, som laget reportasjen, er ikke noen nybegynner, men en erfaren journalist. Han sitter til og med i styret for Skup-stiftelsen, som fremmer alt annet enn det han selv har bedrevet i denne saken: kritisk og undersøkende journalistikk.

Bjøntegård, som mener det er ukollegialt å la Journalisten.no få innsyn i NRKs logg, er for øvrig den samme som godkjente og publiserte avlyttingen av det hemmelige møtet i psykiatergruppen i Rettsmedisinsk kommisjon – et tema det i likhet med rom-folk var omfattende debatt og mange sterke meninger om i norsk offentlighet. I ettertid løy han til offentligheten om at så hadde skjedd.

Men feil kan vel alle gjøre?

Problemet er bare at det i dette tilfellet slett ikke handler om noen feil. Runar Henriksen Jørstads sterkt manipulative reportasje ble vurdert av Dagsrevyens redaksjon – og fikk til og med ros av vaktsjef Cecilie Roang Bostad – og ble sendt til tross for innvendinger fra erfarne medarbeidere. Man var fullt klar over barnevoldtekten og de øvrige overgrepene, og som NRK-loggen bekrefter, valgte man helt bevisst å utelate det.

Selv når NRK beklager på sin egen nettside, unnslår de seg ikke for å pynte litt på sakens fakta: De siste dagene, etter at dommen ble kjent, har flere reagert på NRKs reportasje. Dette er en tilsnikelse, for dommen var kjent fra før – også av Dagsrevyens egen redaksjon. De valgte bare å fortie den. Dagsrevyens redaksjon hadde altså på forhånd alle forutsetninger, og interne innvendinger attpå, for å vite at innslaget ikke burde sendes. Da holder det ikke med en beklagelse i ettertid, for de vurderte reportasjen på bakgrunn av noe som ikke er kommet frem – og nå vil de aller fleste vite hva.

For når man har alle forutsetninger for å vite at man beveger seg i urent farvann og likevel vurderer et så tendensiøst innslag som «godt», da er det fordi man har et eget budskap og gjør vurderingen ut fra det. Til tross for at Jørstads innslag ble sendt i Dagsrevyen, er det ikke en nyhetsreportasje, det har karakter av et «leserinnlegg» i en pågående politisk samfunnsdebatt. Følgelig utelot man kjensgjerninger som ikke passet inn i den ønskede dramaturgien, og manipulerte med vitende og vilje 870.000 tv-seeres oppfatning både av saken og de dømte. Og de brukte fellesskapets midler og statskanalen til å gjøre det. Dette er så til de grader synlig for alle andre, selv om det later til at hverken Bjøntegård eller Kalbakk vil erkjenne det og langt mindre beklage det.

Derfor vil heller ikke kritikken legge seg, for saken handler ikke om en feil enhver kunne begått – redaksjonen tok et valg, og fordi de ikke vil fortelle hvorfor, har de nå store problemer med å forsvare det valget de gjorde. Det er også lite som tyder på at det Dagsrevyens redaksjon velger å kalle en «feilvurdering», stakk seg nevneverdig ut selv i denne meget spesielle saken, for hadde det ikke vært for at flere kommentatorer skrev om det og Glenn Slydal Johansen i fagbladet Journalisten.no fortjenstfullt fulgte opp, ville ikke redaksjonen forstått at det de gjorde var galt. Det ville bare vært enda en dag på jobben, hvilket er bekymringsfullt.

Som statskanal finansiert av fellesskapets midler har NRK et særlig ansvar for å være journalistisk etterrettelige. Dette ansvaret har de helt klart forsømt, og håndteringen av kritikken tyder på at ledelsen vegrer seg for å ta det inn over seg – selv etter at de er avslørt i en så grov manipulasjon som dette.

Slik saken har utviklet seg, handler den ikke lenger om et tendensiøst innslag som utelot vesentlige opplysninger, men om NRK Dagsrevyens egen troverdighet. Kan vi seere feste lit til den nåværende redaksjonens vurderingsevne og de egenproduserte reportasjene vi blir servert?

Det er med andre ord på tide å rydde opp på skikkelig vis, og hvis ikke nyhetsredaktør Stein Bjøntegård og programsjef Per Arne Kalbakk er i stand til det, bør NRK snarest finne noen andre å sette i deres sted.

Hverken NRK eller vi som samfunn kan – eller bør – leve med en statlig nyhetsredaksjon som bevisst ser bort fra sitt ansvar og istedet velger å villede publikum i beste sendetid fordi de regner med å slippe unna med det.

Dagbladet: – I ettertid ser jeg at formuleringen er svært uheldig

Andre kommentarer om saken:

Dagbladets Andreas Wiese,
Jon Hustad i Dag og Tid
Sven Egil Omdal i Stavanger Aftenblad
Nettavisens Elin Ørjasæter
TV Norge-sjef Harald Strømme

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene som vi skriver om. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar.