At NRK valgte å bøye seg for protestene og gjeninnsette Gud signe vårt dyre fedreland på kjøreplanen 6.57 hver søndag morgen, er en stor symbolsk seier. NRK mottok 300 spontane protester og P1-sjef Jon Branæs uttrykker «overraskelse» til Vår Land.

– I overkant av 300 reaksjoner er uvanlig mye. Reaksjonene virker i liten grad samordnet, men framstår som oppriktige skuffelser hos enkeltpersoner som har Fedrelandssalmen som et viktig ritual i sine liv. Det er en påminnelse om hva NRK betyr for mange, og det er et engasjement vi setter stor pris på. For oss er det ikke noe nederlag å gjøre om på denne beslutningen. Tvert imot vil jeg takke våre trofaste lyttere for engasjementet, sier Branæs.

Redaktør Helge Simonnes er glad over vedtaket og mener det viser at NRK er lydhør. Det spørs hva man mener med lydhør. Fungerende radiosjef Leif Kjartan Bjørsvik ga nok et mer ærlig uttrykk for den herskende tankegangen da han uttalte til Dagen Magazinet i juli at «tiden har gått fra avspillingen av Fedrelandssalmen» og at tradisjonen var med på å gi kanalen et uønsket «offisielt preg».

Dette er formyndermentalitet, med den største selvfølgelighet. Kristendommen er akterutseilt, og det å spille en treg salme, attpåtil på nynorsk, er bare teit. Det lå en rekke implikasjoner i Bjørsviks korte begrunnelse: NRK er ikke lenger en kringkaster for Det gamle Norge, men for Det nye. I det hører ikke salmer hjemme annet enn i spesialprogrammer.

Spørsmålet er om folk finner seg i det. Noen ting har symbolsk verdi. Eldre mennesker står tidlig opp søndag morgen. For dem er Gud signe vårt dyre fedreland en bekreftelse av noe som er viktig.

Også denne type nasjonalisme er de nye moderne totalt fremmed.

Men når vil disse tonene også røre unge mennesker? Når vil de forstå betydningen av en salme i radioen, av Arnulf Øverlands «Hustavle» på Nyttårsaften, av Terje Vigen lest av Olafr Havrevold.. ? Et trekk ved tradisjonen er at man ikke er klar over den fordi man tar den som en selvfølge. Tidligere var NRK seg dette ansvar bevisst. Det er institusjonenes ansvar å være bærere tradisjonen. Men nå styres Norge av en elite som ser det som sitt mål å rive ned tradisjonen.

Redaktør Simonnes skriver at helomvendingen viser at NRK fortsatt ønsker å være «lim» i samfunnet.

For NRK er ikke dette vurdert som noen stor sak, men det tjener institusjonen til ære at den er villig til å være lydhør når reaksjonene fra publikum kommer.

..
Det er oppmuntrende at NRK lytter til disse stemmene. Denne holdningen bidrar til at NRK fortsatt kan være et viktig lim i det norske samfunnet.

Simonnes tar feil på begge punkt. Vårt Land-redaktøren og avisen har for uvane å tolke Jesu ord om å vende det annet kinn til på en destruktiv måte.

For NRK var dette ingen liten sak. Det var en sak med stor symbolsk betydning. Men måtte gi etter for en del av befolkningen som snart er henvist til et mentalt reservat. Styrken i deres protest kom som en overraskelse. I NRK og tilsvarende medier har man en følelse av maktfullkommenhet som får dem til å glemme at de ikke er eneveldige.

NRK er fortsatt lim, men i hvilket samfunn? Kanskje ikke det hvor Fedrelandssalmen naturlig hører hjemme.

Vedtaket om gjeninnsettelse er bare et midlertidig tilbaketog.

NRK tar Fedrelandssalmen tilbake
NRK tar Fedrelandssalmen inn igjen som fast radioritual søndag morgen.

Gud signe NRK