Med Barack Obama har USA fått en president som representerer nasjonens høyeste idealer: lojalitet, offervilje, arbeidssomhet, pliktfølelse, mot, og mest dyrebart av alt: tro. Tro på nasjonen, på fellesskapet, på at det er en kontrakt ikke bare mellom lederne og folket, men også mellom folket og Gud; at det å holde idealene i hevd er […]
For å lese denne artikkelen nå, må du bli abonnent eller logge inn hvis du allerede er. Artikkelen blir forøvrig frigitt 12 timer etter publisering.