Nytt

I Heggedal i Asker fikk ikke presten tale 17. mai ved Heggedal hovedgård under 17.mai-toget. Noen – i dette tilfelle FAU – ønsker ikke en kristen ramme rundt grunnlovsdagen. Det er slik de tolker det nye Norge. Andre, og det tør være flertallet, reagerer kraftig på at man klusser med tradisjonen.

Etter at Foreldrenes arbeidsutvalg (FAU) ved Heggedal skole bestemte at det ikke skal være hilsen fra presten utenfor Heggedal hovedgård under 17. mai-toget, har det vært sterke reaksjoner i både i lokalsamfunnet Heggedal og i lokalavisa for Asker og Bærum, Budstikka. Få skjønner hvorfor bygdas prest Toralf Dehli ikke skal få holde sin 17. mai-hilsen slik tradisjonen har vært i mange år.

Det er også sterke reaksjoner på at FAU har bestemt at verken fedrelandssalmen eller «Gud signe vårt dyre fedreland» skal synges under 17. mai-feiringen i Heggedal. FAU-lederen Berit Nese har uttalt til Budstikka at en viktig grunn for vedtaket er at ulike trosretninger skal respekteres, og at dette er nedfelt i Grunnloven.

– Det er et humanetisk mindretallsdiktatur som har vært førende i denne saken. FAU-lederen er ikke blant dem, men de er rundt henne. De har sådd vind, men har høstet storm. Holdningen blant heggedøler flest er at «du tuller ikke med kirka mi, eller presten min», sier prest Toralf Dehli til Vårt Land.

«Kuppmakere». – Er du skuffet over ikke å få tale?

– Jeg er ikke skuffet, men det er tydeligvis veldig mange andre som er det.

Jeg skjønner ikke at noen skulle blitt støtt av det jeg ville sagt, og som har preget disse 17. mai-talene mine. Det er litt tale for dagen, litt standup, jeg nevner Gud tre ganger, ber Fadervår og lyser velsignelsen, forteller presten.

Ole-Johnny Yggeseth (61), 12. generasjon heggedøl, er en av dem som har gått kraftig ut i Budstikka og beklager at «kuppmakerne har vunnet fram».

– 17. mai-toget i Heggedal har alltid vært et borgertog, og ikke et rent skoletog. I løpet av det kommende året vil jeg og flere andre heggedøler jobbe for at et så bredt og representativt utvalg av grupper og foreninger som mulig blir med og bestemmer hvordan 17. mai-feiringen i Heggedal skal være for framtiden.

Flagget? Yggeset sier prest Toralf Dehli skjønner seg på folk og hva som betyr noe for dem, så han kan ikke fatte hvorfor han ikke skulle få tale.

– Vi i Heggedal er nå litt spente på om det norske flagget, med korset av alle ting, uten videre kan passere selv om dette er kamuflert i all fargeprakten. Vi er også spente på om nasjonalsangen passerer nåløyet med sin henvisning til unevnelige makter, sier en indignert Yggeseth.

leserinnlegg til redaksjonen.