Nytt

Justisminister Knut Storberget varsler en innstramning i asylpolitikken. – Vi må våge å ta debatten om hvorvidt vi heller kan hjelpe folk i sine nærområder, sier Storberget:

– Vi ser på tiltak for å stramme inn til enhver tid. Men vi skal gjøre det på en måte som ikke krenker menneskerettighetene og bruke mest mulig ressurser på å hjelpe, enten her eller i opprinnelseslandet, sier Knut Storberget til Dagsavisen.

– Hjelp i hjemlandet
Han mener vi må tørre å ta debatten om hvorvidt det er mulig å heller hjelpe folk i sine nærområder.

– 70 prosent av de enslige asylsøkerne som kommer til Norge er fra Afghanistan. Vi kunne hjulpet langt flere 16-åringer der, sier han.

Storberget sier at en mer effektiv returordning er nødvendig for å begrense antallet asylsøkere i Norge, og avviser at det er umulig å stramme inn asylpolitikken uten å krenke menneskerettighetene.

– Men alle tiltak har sin grense. Norge er helt avhengig av å få et tettere og mer integrert samarbeid særlig med andre europeiske land, sier justisministeren.

Storberget varsler at han vil legge fram en stortingsmelding om europeisk asyl- og flyktningpolitikk i 2010.

Aftenposten: Storberget vil stramme inn asylpolitikken