Nytt

Det er vanskelig å bli klok på hva justisminister Knut Storberget ønsker med sitt skremmescenario om 40.000-60.000 asylsøkere hvis Dublin-konvensjonen bryter sammen. Utalelsene peker i alle retninger.

Norge returnerte rundt 5.000 asylsøkere i fjor, hvorav en god del til Hellas, Spania, Italia.

Der oppleves Dublin-avtalen grovt urettferdig – og når den nå skal revideres kan det bli fullstendig brudd, sier Storberget i et intervju med NRK.

Nå holder europeiske justismyndigheter pusten i spenning: I høst ventes flere avgjørelser i asylsaker ved den europeiske menneskerettighetsdomstolen i Strasbourg.

– Det er kritisk. Med en slik dom er ikke returer mulig. Og om vi alene må suspendere noen land, vil vi i verste fall få 40-60 000 nye asylsøkere i året, sier Storberget til VG.

Oppleves Dublin som grovt urettferdig? Løser ikke disse landene asylstrømmen med den resignasjon og kynisme som et par tusen års «innvandring» har lært dem? Venter de virkelig på hjelp fra EUs 24 andre medlemmer i dagens gjeldskrise? Neppe.

Storberget sier at Dublin kan bryte sammen når den skal revideres. Er den ikke brutt sammen av dagens situasjon? Er Storbergets utspill en prøveballong for at Norge skal betale langt mer til en ny asylpolitikk innen EU med byrdefordeling? Men landene i EU deler ikke Norges idealisme, de tenker mest på egne interesser. Asylproblematikken er en hard nøtt.

Storberget venter på dommer i Strasbourg-domstolen. Det er anlagt gruppesøksmål for å få eklært retur til Hellas ulovlig.

760 flygtninge har lagt sag an ved menneskerettighedsdomstolen i protest mod at blive deporteret til Grækenland, der foreløbigt har krævet stop for 500 udvisninger til landet i år. Den første principielle sag starter til september og forventes afgjort om et halvt år. Indtil det sker, har Danmark ifølge integrationsminister Birthe Rønn Hornbech tænkt sig at forsætte med at forsøge at udvise til Grækenland.

Asyllobbyen ønsker et forbud, og Storberget fikk gjennomgå i Dagsnytt Atten onsdag. Retur til Hellas fremstilles som umenneskelig. Storberberget sa de ikke returnerte barn. Han forsøker å tekkes både asyllobbyen og en svak innstramming av asylpolitikken. Det er en vanskelig balansegang. Er krisescenariet et forsøk på å løfte det over på et overnasjonalt nivå?

Men dommene i Strasbourg tar utgangspunkt i Den europeiske menneskerettskonvensjon, og ikke i feks. hva et lands bærekraft er, økonomisk, demografisk, kulturelt. Det er duket for en større konflikt mellom overnasjonale organ og grasrota.

Det er bygget opp en asyllobby og en asylindustri, hvor menneskesmuglere leverer varene, hjelpeorganisasjoner og kommersielle aktører utgjør mottak, NGO’er utgjør pressgrupper og akademikere og journalister leverer begrunnelser og opinion. Det er en formidabel blokk, og asylantene er deres raison d’être.

Storberget frykter asyl-flom
Avtale om utlevering mellom europeiske land står for fall