I en kronikk skriver Sylvi Listhaug at dagens migrasjonsstrømmer er ikke et blaff men at det er en ny politisk virkelighet som vi må vi forholde oss til. Massemigrasjonen kan endre Europa og Norge for alltid, skriver Listhaug.

Europol og Interpol estimerer at det er opptil mange hundretusener av migranter i Libya og mange av dem ønsker å reise videre til Europa. I fjor kom det over én million asylsøkere til kontinentet. Noen kommer som reelle flyktninger. Andre søker et bedre liv og kommer som økonomiske migranter. Omfanget førte til en krisesituasjon for flere land, ikke minst for Italia og Hellas der kapasiteten har vært på bristepunktet over lengre tid. Jeg har besøkt landene personlig og sett hvilke utfordringer de har fått. Hellas og Italia sliter fortsatt.

Listhaug

Dette er ikke en midlertidig situasjon, sier Listhaug. 

Den nye politiske virkeligheten innebærer at migrasjonen fra Afrika og Midtøsten vil vedvare. Dette er ikke en midlertidig situasjon, det er mest sannsynlig en pågående massemigrasjon som kan vare lenge. Det er en trend som kan endre Europa og våre land for alltid. Nivået på innvandringen til Norge må være bærekraftig. Det er nå tiden er kommet for å stramme inn asylpolitikken og trygge Norges fremtid.

Da Listhaug besøkte Sicilia, så hun at migrantene var en helt annen type enn de hun møtte i Hellas. Til Italia kommer det en stor del av økonomiske migranter fra land i Vest- og Sentral Afrika. Disse har ikke beskyttelsesbehov, skriver Listhaug.

I denne debatten må vi skille mellom flyktninger med beskyttelsesbehov og økonomiske migranter. Det er forståelig at mange ønsker å komme til Norge. Vi bor i et godt land med et velfungerende velferdssamfunn vi har bygd opp gjennom generasjoner.

Det er viktig å skille mellom flyktninger og økonomiske migranter:

Vi må intensivere arbeidet for å få på plass returavtaler, og følge opp tvangsretur av dem som ikke skal være her. Slike tiltak er tøffe, men nødvendige. De som reiser gjennom hele Europa og til Norge uten beskyttelsesbehov belaster både systemet, samfunnet og uthuler folks tillit til asylsystemet. De gjør også situasjonen vanskeligere for personer med et reelt beskyttelsesbehov.

Sylvi sier hun er bekymret over utviklingen vi ser i Sverige. De har bevisst ført en uansvarlig asylpolitikk, skriver hun. Nå bruker landet mer penger på å håndtere migrasjonen enn de bruker på Forsvaret, legger hun til.

Norge har ikke råd til en feilslått asylpolitikk. Vi må stramme inn for å tilpasse oss den nye virkeligheten.

NRK

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene som vi skriver om. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar 🙂