Innenriks

Bård Vegar Solhjell (SV) og Per Sandberg (Frp) vil behandle asylsøknader i nærområdene:

SV og Frp var helt uenige om Syria-forliket. Nå kommer partiene med liknende oppskrifter på hvordan asylstrømmen til Europa skal reguleres, det melder avisen Klassekampen i dag 29. august.

Klassekampen skriver at tidligere generalsekretær i Noas, Sylo Taraku, foreslo på fredag å opprette eksterne leirer utenfor Schengen-området hvor mennesker på flukt kan søke om asyl til Europa. Taraku, som også har jobbet som underdirektør for Dublin-saker i Utlendingsdirektoratet (UDI), mener et slikt tiltak vil presse seg fram dersom Schengen-samarbeidet skal bevares.

«Ideen bak Schengen-samarbeidet er at vi skal ha én felles yttergrense og full bevegelsesfrihet innad. Nå opplever mange at kontrollen av yttergrensen ikke fungerer. Dermed står hele Schengen i fare,»

sa Taraku til Klassekampen

«Vi er helt enig på alle punkter. En resolusjon med nøyaktig dette innholdet ble vedtatt på vårt landsmøte i mai. Vi har også hatt en bærekraftsrapport som påpeker det samme. Dette har vært en prosess i Frp over fler år. Men det er ikke vi som har funnet opp kruttet. Forslaget har vært diskutert i EU, og debatten har gått i Storbritannia. Det er mange som ser denne utfordringen,»

sier Fremskrittspartiets nestleder Per Sandberg til avisen.

Klassekampen skriver videre at en annen som har sett utfordringen, er SVs nestleder Bård Vegar Solhjell. SV har varslet at de vil bruke resten av valgkampen til å rette søkelyset mot en mer solidarisk flyktningpolitikk.

SVs leder Audun Lysbakken er på den greske øya Lesvos for å se flyktningkrisa med egne øyne. Samtidig varsler de nå åtte konkrete forslag for en bedre flyktning- og asylpolitikk.

Ett av forslagene deres ligger tett inntil det Fremskrittspartiet vedtok på sitt landsmøte.

Men det er én viktig forskjell. Mens Frp ønsker å returnere alle som ankommer EUs yttergrense for så å sende dem til de eksterne asylleirene, vil SV fortsatt holde muligheten åpen for å søke asyl i Europa. Å søke asyl i et land langs fluktruten vil dermed være et tilbud og ikke en tvang.

Til Klassekampen sier Bård Vegar Solhjell:

«Jeg vil verken slakte eller helhjertet anbefale forslaget Sylo Taraku kom med i Klassekampen i går.»

Likevel mener han det er nødvendig å etablere en mulighet for å fremme asylsøknader til Europa utenfra Europa:

«Vi vet at noen asylsøkere, som de fra Syria og Eritrea, nesten alltid vil få opphold. Da er det ille at de må legge ut på en livsfarlig reise for i det hele tatt å få behandlet og vurdert søknaden.»

SV ønsker derfor å opprette felleseuropeiske asylinstitusjoner i pressområder som Libanon og Jordan. De vil også gjøre det lettere å fremme asylsøknader fra norske og andre europeiske lands ambassader i land i Midtøsten, på Afrikas horn og i Afghanistan.

De ser også for seg profesjonelt drevne leirer i nordafrikanske land hvor mennesker på flukt kan fremme sine asylsøknader.

«Det problematiske med dette her, er hvis dette blir nye varige flyktningleirer hvor folk bare blir og blir i generasjoner,»

sier Solhjell til avisen.

Da Klassekampen spør i hvilken grad SV kan påvirke europeisk asylpolitikk, svarer Solhjell:

«Forslag fra Norge vil bli lyttet til hvis vi gjør nye grep. For eksempel kan vi gjøre som Tyskland og stanse alle Dublin-returer av syrere. Det vil bli lagt merke til, og det kan vi gjøre i morgen.»

Til Klassekampen sier Per Sandberg at utspillet fra SV er «meget interessant».

«Det er interessant at SV vil ha slike leirer i nærområdene samtidig som de sier at kapasiteten i nærområdene er sprengt.»

På spørsmål om Frp vil gå i allianse med SV i denne saken, svarer han:

«Jeg synes flere parti kunne samle seg om dette og øve innflytelse gjennom EU. Det EU diskuterer nå er først og fremst dagens situasjon med fordeling av antall asylsøkere. Men vi må også tenke på morgendagen, fem og ti år fram i tid.»

 

«SV og Frp i samme asylleir», Klassekampen 29. august 2015