Sakset/Fra hofta

Sylo Taraku, som representerer Likestilling, integrering og mangfold (LIM) og stiller til kommunevalget på listen til Drammen Arbeiderparti, sier til Klassekampen at den voldsomme asylstrømmen til Schengen-området bør bringes under kontroll ved å beskytte yttergrensen bedre, samtidig som behandlingen av asylsøknader finner sted i transittland.

sylo-taraku-twitter
Sylo Taraku (foto: Twitter)

Taraku observerer at Schengen ikke fungerer etter hensikten:

– Ideen bak Schengen-samarbeidet er at vi skal ha én felles yttergrense og full bevegelsesfrihet innad. Nå opplever mange at kontrollen av yttergrensen ikke fungerer. Dermed står hele Schengen i fare, sier Sylo Taraku.

Taraku mener at dersom vi skal bevare den interne grensefriheten i Schengen-samarbeidet, må EU samarbeide med landene flyktningene passerer på veien til Europa, slik som Tyrkia.

Dette systemet ligner til forveksling på det australske. Australia styrket som kjent grensekontrollen kraftig etter å ha opplevd en kraftig tilstrømning av båter. Disse eskorteres nå til tredjeland, hvilket har resultert i langt færre asylanter til Australia.

Men Taraku vil nok helst unngå å assosieres med australierne, som i sin tid møtte en skur av kritikk. Det blir litt som å si at Carl I. Hagen hadde rett. Det er kanskje heller ikke så hyggelig å si rett ut at både sjøveien og landeveien heretter må bevoktes strengt.

Ei heller er det hyggelig å påpeke at menneskestrømmen er et problem i seg selv:

– Ingen land vil ha en ukontrollert innvandring. Hvis dette får fortsette, er jeg redd ytre høyrefløy vil få vind i seilene og få makt, sier Taraku.

Det er med andre ord best å skremme med den indre fienden.

Det er landets egne innbyggere som er det største problemet, i særdeleshet de som har mot til å kritisere en situasjon som alle kan se er uholdbar. Man kan motstrebende gjøre som de vil, bare det ikke sies rett ut, og man selv beholder (eller skaffer seg) makten eller posisjonene.

De demokratiske instinktene ser altså ikke ut til å være Tarakus sterke side. Han vil trives godt i Ap.

 

Klassekampen 28. august 2015 (side 12, papir)
NTB/Nettavisen