Kort

Sylo Taraku børster støvet av britenes gamle forslag, ikke ulikt Australias løsning. Men hvor er vårt Papua New Guinea? VG

Rettslig avklaring. Det er gjort ulike utredninger av dette spørsmålet der det er konkludert med at en slik ordning er mulig innen dagens folkerettslige rammer. Spørsmålet om rettslig ansvar er spesielt viktig å avklare. Hvis asylsøkerens rettigheter ikke blir overholdt i disse regionale asylsentrene, hvem skal da holdes ansvarlig for det? Det aktuelle landet der asylsøkeren befinner seg, EU eller de individuelle landene som er involvert i ordningen?

Den største utfordringen er imidlertid å organisere asylsentrene i praksis. Hvor skal de plasseres, hvem skal ha adgang til å søke om asyl der, hva skal man gjøre med dem som får flyktningstatus og med dem som får avslag?