Nytt

Folketallet i Oslo økte med 14.991 personer eller 2,7 prosent i 2008. Dette gir byen den høyeste veksten på ett år siden det ekstraordinære etterkrigsåret 1946.

Dette går frem av en artikkel i siste utgave av Oslo-Speilet, utgitt av Utviklings- og kompetanseetaten i Oslo kommune.

Oslo hadde i 2008 klart størst økning i folketallet blant landets fylker. Oslo og Akershus hadde til sammen 39 prosent av landets samlede befolkningsvekst dette året.


Oslo hadde 575.475 innbyggere per 1. januar 2009