Tyskland har for første gang passert 83 millioner innbyggere, noe innvandring har bidratt til, viser tall fra myndighetene.

Ifølge Tysklands statistiske sentralbyrå økte innbyggertallet med 0,3 prosent i 2018.

386.000 innvandret i fjor til Tyskland, og andelen ikke-tyskere i landet økte fra 11,7 til 12,2 prosent.

Samtidig var det i fjor 167.000 flere dødsfall enn fødsler, viser statistikken.

Befolkningen vokste mest i Tysklands største delstat Bayern, der folketallet øke med 79.500 i fjor. I nabodelstaten Baden-Württemberg økte folketallet med 46.100, mens det i Berlin økte med 31.300.

Mens folketallet jevnt over økte i det vestlige Tyskland, med unntak av lille Saarland på grensa mot Frankrike, falt det i øst bortsett fra i Berlin og Brandenburg.