Bildet: Jeanine Peramezza smiler til sitt nyfødte barn Emily Melissa. For å motvirke synkende fødselstall innførte myndighetene ekstra overførsler til mennesker i arbeid som fikk barn. Ordningen trådte i kraft 1. januar 2007, da bildet er tatt. Foto: Alexandra Beier/Reuters/Scanpix

Tysklands føderale statistikkbyrå kunne i går rapportere om de drastiske følgene av Merkels politikk, «lederen av den frie verden»:

WIESBADEN – I 2016 nådde antallet av befolkningen med innvandrerbakgrunn et nytt rekordtall for femte år på rad. Basert på resultater fra undersøkelse kan Det føderale statistikkbyrået (Destatis) rapportere at omkring 18,6 millioner personer i Tyskland hadde en innvandrerbakgrunn per 2016. Dette var en økning fra 2015 på 8,5 %, som er den sterkeste stigningen siden vi begynte å registrere [dette] i 2005. Den ekstraordinære stigningen man hovedsakelig tilskrives det høye antallet av innvandrede utlendinger, deriblant mennesker som har søkt tilflukt i Tyskland i 2015 og 2016.

18,6 millioner vil si 22,5 prosent av Tysklands samlede folketall – like under en firedel.

Fra 2015 til 2016 derimot økte antallet av dem med utenlandsk bakgrunn med 4,4 %. Selv om den siste stigningen fra 2015-16 er en «outlier», er fortsatt stigningen jevnt svært høy, selv uten flyktningsstrøm gjennom Balkan. Over de siste fem årene har nemlig antallet i Tyskland med bakgrunn fra Midt-Østen steget med 51 %, og dem fra Afrika med 46 %. Og ettersom andelen førstegenerasjons innvandrere nå er nede i 52 %, kan vi regne med at det er er den importerte veksten som viser seg for alvor.

Et økonomisk sort hull

En høytstående figur i det tyske utdanningsvesenet og president ved Hamburg universitet, Dieter Lenzen har fortalt at to tredeler av de nytilkomne innvandrerne praktisk talt er analfabeter. Et dokument først lekket fra og deretter bekreftet av Tysklands føderale departement for sysselsetting (Bundesagentur für Arbeit, BA) antydet at 81 % av innvandrerne Merkel hadde åpnet for ikke hadde noen utdanning overhodet. Selv skrev de allikevel i samme dokument at «Integrasjonen av flyktninger er en mulighet for BA og samfunnet i sin helhet. Men alle må stå skulder til skulder om dette.» Disse skal det årlig koste Tyskland tre milliarder euro å skolere.

BA anslår at 74 % av den millionen migranter som kom i 2015 aldri vil være aktuelle for noe annet en ufaglærte jobber. Professor Ludger Wossmann som er leder for Centre for the Economics of Education in Munich skrev i en rapport om sitt forskningsarbeide at kun to tredeler av migrantene besitter noen lese- eller skriveferdigheter. Institute for World Economics i Kiel estimerte at kun 2 % av migrantene vil være aktuelle som arbeidstagere i Tyskland.

Utdøing? 

Fra 2003 til 2011 falt befolkningstallet i Tysland fra 82,5 til 80,2 millioner. Fra 2011 til 2016 økte det igjen til over 82,7 millioner. Dette hendte mens Tyskland har en naturlig tilvekst av tyskere på minus 0,3 prosent per år, og en reduksjon som tilsynelatende bare tiltar med årene.

Per 2016 hadde Tyskland en fødselsrate på 1,44.  Et estimat fra 2012 plasserer gjennomsnittsalderen for en kvinne i Tyskland som føder sin førstefødte ved 29,2 år.

Like før han døde skrev Frankrikes ledende demograf, Jean Bourgois-Pichat, en artikkel som het «Fra det tyvende til det énogtyvende århundret: Europa og hennes befolkning etter 2000». Her sammenliknet han Europa med en supernova. Plutselig eksploderte antall fødsler i Europa etter krigen, men på tilsynelatende uforklarlig vis og usannsynlig fort imploderer det hele.

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene som vi skriver om. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar 🙂