En hvit rose er lagt igjen ved Holocaust-minnesmerket i Berlin den 27. januar 2020. Foto: Soeren Stache / DPA via AP / NTB.

Blant muslimer i Tyskland er det rundt halvparten som har antisemittiske oppfatninger, viser en undersøkelse Institut für Demoskopie Allensbach har utført for American Jewish Committee (AJC).

I henhold til undersøkelsen mener 49 prosent av de spurte blant muslimer at jøder har for mye makt i økonomi og finans, mens 33 prosent mener at jøder har ansvaret for mange økonomiske kriser, skriver Die Welt.

Også i befolkningen generelt er antisemittiske stereotypier utbredt: Henholdsvis 23 prosent og 11 prosent blant alle de spurte svarer bekreftende på disse to påstandene, opplyser den tyske avisen.

På spørsmål om hvorvidt jøder har for mye makt i politikken, er det henholdsvis 45 prosent og 18 prosent blant muslimer og befolkningen generelt som svarer bekreftende.

54 prosent av muslimene og 34 prosent av alle spurte mener at jøder utnytter sin status som offer for folkemord under annen verdenskrig til sin egen fordel.

Blant muslimer er det to tredjedeler som har en negativ oppfatning av Israel, mens det blant ikke-muslimer er 54 prosent som sier de ikke har en fordelaktig oppfatning av landet.

Resultatene viser at antisemittismen er dypt rotfestet i Tyskland, kommenterer AJC-representant i Berlin, Remko Leemhuis.

«Antisemittismen er ikke bare et problem i det muslimske miljøet, men det kolossale problemet der kan ikke ignoreres hvis kampen mot antisemittismen skal lykkes.»

Undersøkelsen viser også at muslimer som går i moskeen, mye oftere har antisemittiske oppfatninger enn dem som ikke gjør det.

Når resultatene analyseres etter politiske sympatier, viser det klart at de antisemittiske ideene er mest utbredt blant AfD-velgere. 22 prosent av spurte AfD-velgere mener for eksempel at jøder er ansvarlig for mange økonomiske kriser, og 39 prosent mener at jøder har for mye makt i økonomi og finans, opplyser Die Welt.

Antisemittiske oppfatninger er altså mindre utbredt blant AfD-velgere enn blant muslimer.

Tyske sikkerhetsmyndigheter gav i fjor klarsignal til å overvåke medlemmer av AfD og infiltrere partiet med den begrunnelsen at tilhørighet til AfD er å anse som suspekt.

 

Kjøp Ruud Koopmans’ bok her!

 

Kjøp Hege Storhaugs bok «Islam. Den 11. landeplage» fra Document Forlag her!

 

 

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene som vi skriver om. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar.