I programmet som det tyske opposisjonspartiet Alternative für Deutschland (AfD) nylig vedtok under sitt landsmøte i Stuttgart, heter det at islam står i et spenningsforhold til det frihetlige og demokratiske verdigrunnlaget, og dermed ikke hører hjemme i Tyskland. Mange muslimer er fullverdige medlemmer av samfunnet, i følge programmet, men islam lar seg ikke forene med Tyskland i den grad den ikke respekterer tysk rettsorden og kultur.

Dette standpunktet har møtt skarp kritikk. Foruten den sedvanlige cocktailen av Stockholm-syndromet og multikulturell ideologi, sliter jo Tyskland en viss historisk bagasje landet fortsatt gjør avlat for. Men i hvilken grad representerer denne delen av programmet den tyske allmennhetens oppfatninger?

Ikke så rent lite, viser det seg.

En tysk meningsmåling utført for avisen Bild viser nemlig at et flertall på 61 prosent av de spurte er av den oppfatning at islam ikke hører hjemme i Tyskland, skriver Die Welt. 22 prosent er av den motsatte oppfatningen at islam hører hjemme i landet, et standpunkt Tysklands president Christian Wulff har gitt klart uttrykk for.

Avvisningen av islam er spesielt sterk i det østlige Tyskland. Her sier 65,7 prosent at islam ikke hører hjemme i Tyskland, mens kun 16 prosent har den motsatte meningen.

Når det gjelder tilhengerne av AfD og FDP, er de tilsvarende andelene henholdsvis 91,8 prosent og 81,4 prosent, men selv blant De grønne er det et betydelig mindretall på 42 prosent som er enig.

Resultatene er annerledes når spørsmålet berører mennesker og ikke ideene deres:

Det er i gjennomsnitt 49 prosent av borgerne, altså nesten halvparten, som sier at muslimer hører hjemme i Tyskland. 30 prosent avviser derimot dette utsagnet også.

Det siste spørsmålet er helt klart mest komplisert å ta stilling til. Man kan forholdsvis greit avvise et sett av ideer, men det er ikke like enkelt å si kategorisk nei til mennesker. Hvordan løser den enkelte respondenten den rebusen? Kanskje ved å tenke på den første muslimen som faller en inn, hva enten det er den hyggelige naboen eller en imam som mentalt bor i den arabiske ørken på 600-tallet.

Betryggende må det uansett sies å være at man er mye mer åpne for individer (49 %) enn ideer (22 %).

 

Die Welt