Fra en seremoni i Berlin den 9. november 2019 til minne om at det er 80 år siden krystallnatten. Foto: Fabrizio Bensch / Reuters / Scanpix.

Tyske myndigheter fraråder nå jøder i hele Tyskland å gå med kippa, denne lille kalotten mange mannlige jøder har på hodet. Dette skriver Die Welt.

Tysklands regjering oppnevnte i fjor et eget utvalg med spesielt ansvar for å overvåke antisemittiske strømninger i landet. Utvalget ledes av Felix Klein, som begrunner anbefalingen med at samfunnet viser tiltagende «forråelse og hemningsløshet» som igjen gir næring til antisemittisme.

Hvem er det så som står bak den tiltagende antisemittismen? Klein peker på at 90 prosent av straffbare antisemittiske handlinger skal kunne tilordnes høyreekstreme. Blant muslimske overgripere peker han blant annet på mennesker som har levd i Tyskland i flere år, og som ser på «arabiske TV-stasjoner som tegner et fatalt bilde av jøder og Israel».

Flere stiller spørsmål ved opplysningen om at 90 prosent av antisemittiske handlinger utføres av høyreekstreme overgripere. En undersøkelse fra 2018 blant mer enn 16.000 jøder i 12 europeiske land avdekket følgende fordeling blant overgriperne:

  • Muslimer: 30 %
  • Venstreradikale: 21 %
  • Kolleger/medelever: 16 %
  • Bekjente: 15 %
  • Høyreradikale: 13 %

Undersøkelsen viste også at ca. 75 prosent av jøder i Tyskland ikke turte å vise sin religiøse tilknytning i offentligheten.

Måten antisemittisme rapporteres på i offentlig statistikk, har vært gjenstand for kritikk. Få alternativer (høyre/venstre) vil medføre upresise tall. En Hizbollah-tilhenger som gjør Hitler-hilsen til en jøde, kan derfor bli rubrisert som «høyreekstrem».

 

Kjøp «Den islamske fascismen» av Hamed Abdel-Samad fra Document Forlag her.

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene som vi skriver om. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar 🙂