Tavle

Antisionismen er nesten alltid et tegn på antisemittisme. Tysk politi kan i prinsipp rubrisere opptoget under «al-Quds Day» i Berlin den 1. juni 2019 som høyreekstremt. Men Tyskland drar neppe kjensel på dette som ekstremisme overhodet. Foto: Fabrizio Bensch / Reuters / Scanpix.

NTB formidler en melding fra Deutsche Presse-Agentur (DPA) om at det tyske dommerforbundet DRB er bekymret for økende registrert hatkriminalitet mot jøder – rundt 2000 antisemittiske forbrytelser i 2019, 13 prosent mer enn i 2018.

– Det nye lovforslaget mot hat og høyreekstremisme er det riktige svaret fra staten i lys av et økende antall antijødiske forbrytelser og høyreekstremistisk tilskyndelse til hat, sier DRBs direktør Sven Rebehn til Redaktionsnetzwerk Deutschland.

Med tanke på at Tyskland har importert kolossale mengder antisemittisme, særlig siden 2015, ser man uunngåelig for seg at endel av økningen i jødehatet skyldes mer muslimsk antisemittisme.

Men meldingen er vag med hensyn til hvordan det ideologisk motiverte hatet fordeler seg mellom ytre høyre, ytre venstre, islam og annet.

Ifølge avisen Bild økte antall politisk motiverte lovbrudd totalt sett med 14,2 prosent i fjor. Myndighetene registrerte minst 41.000 slike angrep. Over halvparten knyttes til landets høyreekstremistiske miljø.

Resten skal altså ikke spesifiseres.

Men hva omfatter egentlig begrepet «høyreekstremistisk miljø»?

I henhold til en definisjon på høyreekstremisme som er offentliggjort av det føderale tyske kriminalpolitiet Bundeskriminalamt (BKA),

er det vesentlige trekket ved en «høyreorientert» ideologi forutsetningen om en ulikhet eller manglende likeverdighet mellom mennesker.

Denne definisjonen er så vid og så vag at det ikke er vanskelig å putte muslimsk antisemittisme inn i den ved behov, eller for den del hele islam som sådan, hvor «vantro» helt klart anses som mindre verdt.

Det er all grunn til å mistenke at slike statistiske triks kan tas i bruk til hvitvaskingsformål. Det ville ikke være første gang for tyske offentlige etaters vedkommende.

Så da reises spørsmålet: Er den muslimske antisemittismen også høyreekstrem?

 

Forhåndsbestill «Islamismen i Sverige» her!