Tilhengere av det tyrkiske nasjonalistpartiet Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) gjør De grå ulvenes spesielle hilsen under et politisk møte i Istanbul den 4. november 2020. Foto: Emrah Gurel / AP / NTB.

I en rapport som professor i sosialvitenskap i Köln, Kemal Bozay, har laget om De grå ulver i Tyskland for American Jewish Committee (AJC) Berlin, blir den nasjonalistiske tyrkiske islamist­bevegelsen omtalt som høyreekstrem.

Det går frem av en sak i Die Welt tirsdag, som fremhever at Bozay i rapporten estimerer at De grå ulver har mer enn 18.000 medlemmer i Tyskland.

Det har lenge vært kjent at det føderale tyske kriminal­politiet Bundes­kriminalamt (BKA) i sitt arbeid med forskjellige former for ekstremisme og politisk motivert kriminalitet i Tyskland klassifiserer en ideologi som «høyre­orientert» hvis den legger til grunn en manglende likeverdighet mellom mennesker.

Definisjonen kan lett brukes til å klassifisere for eksempel muslimsk antisemittisme som høyreekstremisme. På den måten kan det gis inntrykk av at den økende antisemittismen i Tyskland ikke er importert.

Rapporten fra Bozay viser at en tyrkisk bevegelse de fleste vil tenke på som islamistisk, i tysk akademia rent faktisk blir klassifisert som høyreekstrem.

Slik skapes det forveksling mellom importert islamisme og høyre­ekstremisme av hjemmeavlet type. Det er lett å tenke seg at det også er meningen. Uansett er det verdt å huske på neste gang man leser om at antallet høyre­ekstremister i Tyskland øker.

Av Die Welts artikkel går det ellers frem at AJC Berlin etterlyser en konsistent tilnærming til De grå ulver fra tyske myndigheters side.

På den ene siden blir Unionen av tyrkisk-islamske kulturforeninger i Europa (ATIB) overvåket av den tyske innenlandske sikkerhets­tjenesten Verfassungs­schutz fordi den assosieres med De grå ulver, på den andre siden er unionen en offisiell samtale­partner for Tysklands regjering gjennom sitt medlemskap i Sentral­rådet for muslimer i Tyskland (ZMD).

Status for tyske myndigheters omgang med islam er altså at de samarbeider med sikkerhets­trusler uten helt å vite hva de gjør. Det er liten grunn til å tro at situasjonen er noe bedre i Norge.

Verfassungsschutz har forøvrig anslått at De grå ulver har 11.000 medlemmer i Tyskland. Skal tro hvorfor Bozays anslag er så mye høyere? Det skulle vel aldri hende at sikkerhets­tjenesten ikke er så flink til å få øye på tyrkiske islamister? Hva Norge angår på det punktet, … (OK, dere skjønner tegningen).

Ifølge Die Welt mener Bozay at De grå ulvene står tyske høyre­ekstremister nær ideologisk. De er jo begge blant annet antisemittiske og voldelige. Det er som om vi skal tro at tyrkiske islamister og tyske nynazister nærmest ville falle hverandre om halsen.

Det er ikke grenser for hvilke intellektuelle krumspring som skal gjøres for å relativisere og bortforklare at Tyskland har importert antisemittisk islamisme i industrielle kvanta.

 

Kjøp Ruud Koopmans’ bok her!

 

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene våre. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar.