Nytt

Aften Aften slår opp at flytteunderskuddet fra Oslo var på 291 personer i fjor, for første gang siden 2002. På lederplass lurer avisen på om dette er «illevarslende» for fremtiden. Men det avisen glemmer å fortelle er at tilflyttingen fra utlandet var nærmere 10.000 personer!

Oppslaget og avisens betraktninger virker helt merkelige. Minervas Jan Arild Snoen har sett nærmere på talltriksingen.

Aftenposten aftenutgave i dag har et forsideoppslag, en leder og en tosiders artikkel som handler om at det nå er flere som flytter ut enn inn til Oslo.

Litt nærmere lesning av artiklene viser at det dreier seg om innenlandsk flytting. At det foregår en kraftig netto innflytting til hovedstaten fra utlandet drukner fullstendig, og synes irrelevant for journalist Wassim K. Riaz og lederskribenten.

Lederartikkelen er et godt eksempel. Det vises til et flytteunderskudd innenlands på 291 personer, det første underskuddet siden 2002. Lenger ned i lederen fremgår det at «fordi oslofolk er fruktbare, og har en viss innflytting direkte fra andre land, vokser fremdeles folketallet i byen». Legg merke til uttrykket «en viss».
..
Men at tilflyttingen fra utlandet økte fra (allerede rekordhøye) 6.890 i 2007 til 10.023 i 2008 er tydeligvis uinteressant (tabell 05426). Det samme gjelder det faktum at samlet tilflytting til Oslo aldri har vært høyere enn i 2008

Lederartikkelen bekymrer seg for byens fremtidige befolkningsøkning:

Fra lederartikkelen: «Dersom de nye tallene er et varsel om at flyttestrømmen til byen vil stagnere ytterligere, kan det være starten på en illevarslende utvikling for Oslos del.»

Det er merkelig å skrive om en «illevarslende utvikling» og sikte til en minimal endring i den innenlandske flyttingen til og fra Oslo, mens det statistikken faktisk viser er en rekordartet tilflytting, bare at den kommer fra utlandet og ikke fra resten av Norge.

Artikkelen er skrevet av Wassim K. Riaz.


Flyttetall uten innvandrere