Stikk i strid med gjengse oppfatninger: antall eldre i Oslo er synkende. I aldersgruppen 67-79 er antallet halvert de siste tyve år. Det er først rundt 2020 at Oslo kan få en eldrebølge.

Eldre over 67 år er den eneste aldersgruppen som har hatt nedgang i folketallet i Oslo siste år. Denne gruppen gikk ned med 0,9 %, mens den totale befolkningen økte med 2,7 % eller knapt 15.000 mennesker.

Det har vært en jevn nedgang i aldersgruppen over 67 år de siste 20 årene. Nedgangen skyldes de lave fødselstallene på 1920- og 1930-tallet. Aldersgruppen 67-79 år har faktisk halvert sin andel av byens befolkning de siste tjue årene, fra 12,6 prosent i 1989 til 6,3 prosent i 2009. Selv om den gjennomsnittlige levealder er økt veier det ikke opp for det lave fødselstallet fra tyve- og tredve-årene.

Tallene tyder på at vi nå er nær bunnen for antall eldre over 67 år. Vi vil først få vekst når de store krigs- og ikke minst etterkrigskullene passerer 67 år.

Men det er først når etterkrigskullene når 80-årsalderen fra 2020-tallet at det er mulig å ane konturene av en egentlig eldrebølge i Oslo.

Nedgang i antall eldre i Oslo i 2008

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene som vi skriver om. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar 🙂