Da Daniela Vicino ble lærer på Sicilia for 30 år siden, hadde hun 30 elever i hver klasse. Med en italiensk fødselsrate i fritt fall er tallet nå halvert.

Det er nå på det meste 18 til 20 elever i hver klasse, ofte bare 15-16, sier Vicino som er barneskolelærer i byen Caltagirone på Sicilia.

Italia har lenge hatt en av de laveste fødselsratene i Europa, men situasjonen er ytterligere forverret på grunn av koronapandemien.

I fjor sank Italias folketall med nesten 400.000 til 59,3 millioner innbyggere. Det er et fall som er like stort som hele Firenzes befolkning.

Bakgrunnen for det kraftige fallet er en kombinasjon av høye dødstall, lave fødselstall og lavere innvandring.

– Framtiden i fare

På en konferanse i Roma fredag, der også pave Frans var til stede, sa statsminister Mario Draghi at gjennomsnittsalderen i Italia er på 47 år – ifølge ham den høyeste i Europa.

– Et Italia uten barn er et Italia som ikke har noen plass i framtiden, det er et Italia som langsomt opphører å eksistere, sa Draghi.

Ekspertene sier at færre barn i dag betyr færre skattebetalere i framtiden. Det fører til lavere produktivitet i landet og dårligere evne til å ta seg av landets aldrende befolkning.

Tregest vekst i Italia

Dette har lenge vært til bekymring i de fleste vestlige land, men trusselen er spesielt stor i Italia, som allerede har den tregeste veksten av de sju i landene i G7.

Draghi har lovet flere barnehager, bedre støtte til kvinner i arbeid og hjelp til boliglån for unge par som ledd i Italias EU-finansierte plan for gjenoppbygging etter pandemien.

I dag favoriserer Italias trygdesystem de eldre. Helsebudsjettene og pensjoner står for brorparten av sosialbudsjettet.

Eksempel på krisen

Caltagirone er berømt for keramikk og UNESCO-beskyttet barokk arkitektur. Men som i mye av Italia er økonomien dårlig, og byen er et eksempel på den demografiske krisen.

Antall årlige fødsler i byen er halvert mellom 1999 og 2019, fra 532 til bare 265. Det plasserer byen blant de ti byene i Italia med raskest fallende fødselsrate.

– Disse tallene er ikke overraskende, sier borgermester Gino Ioppolo, men han viser også til ytre faktorer, som at en migrantleir i nærheten stengte. Dens kvinner brukte kvinneklinikken i Caltagirone.

Likevel er den demografiske nedgangen tydelig på Vicinos barneskole, der fem femteklasser går ut i år og erstattes av bare to neste år.

Forlater byen i skarer

På en annen skole sier rektor Franco Pignataro at antall elever har falt med en tredel de siste 15–20 årene. Han sier at unge forlater byen i skarer på grunn av mangelen på framtidsutsikter.

27 år gamle Luca Giarmana er et unntak. Han sier at 90 prosent av medelevene i hans klasse på videregående har reist fra byen, og at bare en av de 30 har barn.

– Det har å gjøre med den generelle nedgangen i økonomien de siste 20-årene. Vanskene med å finne arbeid, skaffe seg en stabil situasjon, alt som kreves for å ville stifte familie, sier han.

Laveste på 150 år

I 2012 falt fødselsraten til det laveste nivået siden Italia ble en stat i 1861. Da ble 534.000 barn født, men siden har tallet falt hvert eneste år. I fjor da koronapandemien herjet, var det nede på 404.000.

For 2021 spår ekspertene et ytterligere fall til mellom 384.000 og 393.000 nye barn i tråd med en global trend som følge av pandemien.

I desember og januar, ni måneder etter at pandemien rammet Italia, var fødselsraten på årsbasis ned med henholdsvis 10 og 14 prosent.

Familieinitiativ

Som ledd i å snu nedgangen planlegger regjeringen et såkalt familieinitiativ, som skal innebære bedre barnetrygd, lengre pappapermisjon og andre insentiver.

Planen blir tatt godt imot av ekspertene, selv om det kan gå flere år før den begynner å gi resultater.

En ekspert peker på at italienske par i diverse meningsmålinger sier at de gjerne vil ha to barn, selv om fødselsraten i 2020 falt til 1,24 fødsler per kvinne.

– Det er et gap mellom hvor mange barn par ønsker å ha, og hvor mange barn folk faktisk har, sier Leonardo Becchetti ved Romas Tor Vergata-universitet.

Kjøp Douglas Murrays bok «Europas underlige død» fra Document Forlag her!

Kjøp Oriana Fallacis bok her

Kjøp Jean Raspails «De helliges leir» fra Document Forlag her.

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene som vi skriver om. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar.