Folketallet i Vest-Europa, derimot, har vokst mellom 1990 og 2017 på grunn av innvandring, ifølge en analyse som er gjort av Wittgenstein-senteret for demografi i Wien.

Landene som har gått mest ned i folketall, er Bulgaria, Latvia, Litauen, Moldova, Bosnia-Hercegovina og Kosovo. Der er befolkningen redusert med 19 prosent eller mer siden 1990.

Dette er en nedgang som er uten sidestykke i fredstid, ifølge forskerne.

Tsjekkia, Slovakia og Slovenia er de eneste landene i Øst-Europa som har hatt en liten vekst på mellom 2 og 3 prosent siden 1990.

I Vest-Europa har fødselsoverskudd bidratt til veksten i noen land, som Irland og Frankrike med en befolkningsøkning på henholdsvis 36 og 18 prosent de siste 17 årene.

Men den viktigste årsaken til veksten er innvandring. Blant landene som har vokst mest på grunn av innvandring, er Sveits, Spania og Sverige, der befolkningsøkningen har vært på 26, 20 og 17 prosent.

 

 

 

Støtt oss

Vi setter stor pris på om du kan gi et månedlig beløp. Dette gir oss en forutsigbar inntekt og gjør oss i stand til å publisere mer og bedre.

 

 

Bestill Douglas Murrays bok «Europas underlige død» fra Document Forlag her!