Begynn forfra – og gjør det kort!, lyder det kontante budskapet fra Danmark og andre vestlige land til arrangørene av FN`s kommende konferanse om rasisme og relatert intoleranse, Durban II.

Arbeidsgrupper underlagt FN har i flere måneder forberedt sluttdokumentet for Durban II, men slutterklæringen har bare blitt lenger og mer omfattende. Det siste utkastet er på 45 sider, og innholder stadig uttalelser som er regnet som uakseptable for demokratiske stater. Nå vil den danske regjeringen forsøke å overtale 10 afrikanske land til å godta at i hvert fall 4 konkrete punkter i det nåværende sluttdokumentet utgår eller endres:

Den hollandske udenrigsminister, Maxime Verhagen, nævnte på et møde i FN’s Menneskerettighedsråd i tirsdags fire konkrete punkter, som i hvert fald skal ændres:

For det første det meget omtalte forbud mod religionskritik.

For det andet, at teksten ikke fordømmer diskrimination på grund af seksuel orientering.

For det tredje, at antisemitisme og holocaust bagatelliseres,

og for det fjerde, at staten Israel nævnes specifikt som racistisk.

Samtlige punkter er et uttrykk for Organisasjonen av islamske stater (OIC) holdninger, som de i løpet av de forberedende forhandlinger har hatt flertall for å få med i den felles slutterklæringen for deltagerlandene på Durban II.

De nordiske landene samt Tyskland, Belgia og Italia har erkjent at det ikke har vært mulig å få de islamske synspunktene ut av sluttdokumentet, til tross for langvarige forhandlinger om de forskjellige formuleringene. Man arbeider derfor nå med en mer radikal løsning: å få hele det nåværende utkastet droppet.

I stedet bør man skrive en ganske kort tekst på fem-seks sider, der fokuserer på racisme og intet andet. Ifølge kilder tæt på den danske regering vil det også være meget tættere på den oprindelige mening med Durban 2-konferencen.

Durban II skulle opprinnelig bare være en oppfølgingskonferanse for resultatet av den skandaløse Durban I, men OIC har i samarbeid med afrikanske land langt på vei lykkes i å innføre en ny og mer omfattende dagsorden for konferansen som skal avholdes i april.

Vestlige regeringskilder mener, at Libyen har optrådt meget svagt som leder af forberedelsen til konferencen. Man har ukritisk taget alle mulige ønsker til slutteksten ind – uden at se på, hvad der realistisk kunne skabes enighed om i hele FN, lyder kritikken fra vestlige regeringskilder. Det har givet de islamiske lande let spil.

Efter at Rusland har overtaget ledelsen, går det lidt bedre, men fra vestlig side kan man stadig ikke få øje på noget brugbart kompromis.

Derfor er det mere rå magtspil nu sat ind. Det indebærer blandt andet, at udenrigsminister Per Stig Møller (K) har inviteret de nordiske udenrigsministre og udenrigsministre fra 10 lande i det sydlige Afrika til møde i København i næste uge. Det er Benin, Botswana, Ghana, Mali, Mozambique, Lesotho, Tanzania, Sydafrika, Nigeria og Senegal.

Disse landene antas å ha en særlig interesse av at kampen mot rasisme ikke ender opp i et likegyldig sluttdokument som det ikke kan oppnås enighet om. Den danske regjeringen håper derfor at denne fremgangsmåten kan slå en kile i alliansen mellom OIC og utviklingslandene. Denne alliansen kalles G77 og består i dag av 130 land, hvilket utgjør en klar majoritet i FN. Av de 130 landene er 57 også medlemmer av OIC. G77-gruppen ga forøvrig nylig formannskapet til Sudan, hvis president Omar Hassan al-Bashir er tiltalt av Den internasjonale straffedomstolen for krigsforbrytelser og forbrytelser mot menneskeheten på bakgrunn av regimets pågående overgrep mot befolkningen i Darfur.

Dersom den danske regjeringen lykkes i å få de 10 afrikanske landene til å trekke støtten til det nåværende utkastet for Durban II, vil det kunne hindre sluttdokumentet fra å bli vedtatt.

Sjansene for dette antas dog å være små, da de europeiske landene er splittet og USA nylig trakk seg fra de forberedende møtene da de ikke lyktes i å stanse angrepene på ytringsfriheten og Israel. Canada og Israel har allerede varslet at de ikke akter å delta på den omstridte konferansen.

Den danske regjeringen rettet for noen dager siden skarp kritikk mot forberedelsene til Durban II i en tale til FN`s Menneskerettighetsråd i Geneve. Utenriksminister Per Stig Møller sa at konferansen mot rasisme er blitt avsporet, og at det neppe kan oppnås enighet mellom deltagerne på grunnlag av det nåværende utkastet til Durban II`s slutterklæring:

– Vi kan ikke acceptere, at konferencens mål er flyttet fra kampen mod racisme og racediskrimination til indskrænkninger i ytringsfriheden og andre fundamentale menneskerettigheder, sagde Per Stig Møller blandt andet i sin tale.

Det er forøvrig FN`s Menneskerettighetsråd som utnevnte planleggingskomitèen for Durban II. I komitèen sitter blant andre Pakistan og Iran, mens Libya fikk formannskapet.

I Tyskland, Frankrike og Danmark har en rekke ledende intellektuelle oppfordret demokratiske land til å boikotte FN-konferansen der ytringsfriheten defineres som en «hovedutfordring og hindring for å imøtegå nåtidige former for rasisme», og flere lands regjeringer har varslet at de overveier å utebli. I Norge har imidlertid den offentlige debatten vært praktisk talt ikke-eksisterende, og det har vært svært lite presseomtale av utviklingen i FN generelt og Menneskerettighetsrådet og Durban II spesielt.

Allerede i mars 2008 gjennomførte OIC et kupp i FNs Menneskerettighetsråd, da Rådet vedtok å pålegge spesialrapportøren for ytringsfrihet ikke bare å passe på ytringsfriheten, men også misbruk av den i forhold til religion og etnisitet. I følge Det internasjonale humanetikerforbundet (IHEU, som vårt Human Etisk Forbund (HEF) er medlem av) lyktes de muslimske landene dermed å gjøre FN til et våpen mot dem eller det de måtte mene krenker islam og muslimer. IHEU`s tidligere leder Roy Brown kalte vedtaket historisk: Et FN-organ som er satt til å vokte menneskerettighetene er blitt forvandlet til et organ for å krenke dem.

Kort etter stilte IHEU seg bak en kampanje som kaller demokratier til kamp for å forsvare individuelle frihetsrettigheter mot angrep. Kampanjen ble opprinnelig lansert av det Internasjonale Forbundet mot Rasisme og Antisemittisme (LICRA) som svar på OIC`s angrep på de universelle menneskerettighetene.

Som en følge av dagens sammensetning i FN, vedtok FN`s hovedforsamling i november 2008 en ikke-bindende resolusjon som fordømmer «bakvaskelse av religion» og oppfordrer samtlige medlemstater til å endre sine lovgivinger eller konstitusjoner for å beskytte religion mot slik bakvaskelse. Den norske delegasjonen stemte mot resolusjonen, men til tross for dette la den norske regjeringen rett før jul frem et forslag om en lignende lov. Utenriksminister Jonas Gahr Støre støttet det kontroversielle lovforslaget som etter massiv kritikk falt 4. februar 2009.

Norge stiller forøvrig til valg som kandidat til det G77-dominerte Menneskerettighetsrådet i år.

Kristelig Dagblad: Vestligt pres for ultrakort racismetekst

Aktuelle artikler om opptakten til- og dagsorden for Durban II:

Pinlig presse-Norge – oversikt over utviklingen i FN og forberedelsene til Durban II

Borte dårlig, hjemme bra?

Hallo, er det noen hjemme?

Jagland ut mot Durban II

Vestlig opposisjon mot Durban II

Vestlige intellektuelle mot Durban II

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene som vi skriver om. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar.