Nytt

Danmark kan bli det neste landet som avviser å delta på FN`s rasismekonferanse Durban II i april. Det sier den danske utenriksministeren Per Stig Møller etter at han og Nederlands utenriksminister Maxime Verhagen rettet kraftig kritikk mot det nåværende utkastet til konferansens sluttdokument i en tale til Menneskerettighetsrådet i Geneve.

I neste uke skal den danske utenriksministeren Per Stig Møller avholde et møte med kollegaer fra nordiske land og 10 afrikanske stater om sluttdokumentet til FN-konferansen Durban II. Dersom møtet ikke resulterer i økt støtte for Danmarks og Nederlands holdning om at det nåværende sluttdokumentet for Durban II er uakseptabelt og må endres, kan det bli aktuelt med en dansk boikott.

«Det er klart, at viser det sig, at man ikke kan få flere med ombord på det hollandsk-danske synspunkt, så er der ikke store chancer. Det er det, der bliver afprøvet. Kan vi række ud og få flere med – som det måske tyder på, så er det godt – også for Holland. Hvis ikke det sker, må vi vurdere om det overhovedet har noget formål, at tage til konferencen,» siger Per Stig Møller til Ritzau.

Det er spesielt 4 konkrete punkter Danmark og Nederland mener at må fjernes eller endres i ukastet til sluttdokumentet for Durban II:

For det første det meget omtalte forbud mod religionskritik.

For det andet, at teksten ikke fordømmer diskrimination på grund af seksuel orientering.

For det tredje, at antisemitisme og holocaust bagatelliseres,

og for det fjerde, at staten Israel nævnes specifikt som racistisk.

Dagen før Møller og Verhagen skarpt kritiserte innholdet i Durban II-erklæringen i FN`s Menneskerettighetsråd, holdt forøvrig statssekretær Raymond Johansen en tale samme sted for å fremme Norges kandidatur til Menneskerettighetsrådet. 24 av 47 medlemmer i det nåværende Rådet karakteriseres av Freedom House som «Ikke frie» eller «delvis frie», og inkluderer land som Kina, Cuba, Saudi Arabia, Pakistan og Egypt. Norge er imidlertid avhengig av disse landenes støtte for å bli valgt inn som medlem.

Aftenpostens Morten Fyhn kritiserer Johansens tale for å være «ukritisk og ufarlig» og «full av selvfølgeligheter» – og Johansen var påpasselig med å ikke si noe som kunne oppfattes som støtende av landene som selv krenker menneskerettighetene, skriver Fyhn:

Det gjorde han ved å holde en tale som var så generell og full av selvfølgeligheter at den kunne vært holdt av hvem som helst. Den ufarlige og ukritiske talen bar lite preg av at utenriksminister Jonas Gahr Støre har fastslått at respekt for grunnleggende menneskerettigheter er en hjørnestein i forsvaret for norske interesser.

For Johansen passet nøye på at han ikke støtet noen. Ingen land ble nevnt ved navn, og han unngikk alt «maset» om ytringsfrihet og dødsstraff, sensur og tortur. Johansen valgte i stedet å fokusere spesielt på kvinners utsatte stilling. Et viktig tema, men også et trygt tema i denne forsamlingen. For dette er et forum hvor de mest utrolige ting kan skje. Det er for eksempel ikke lenge siden Kina lovpriste kvinners rettigheter i Saudi Arabia, et land hvor kvinner hverken får stemme eller kjøre bil.

180 Grader: Dansk Durban II-boykot kan blive realitet i næste uge

Les gjerne Nils August Andresens kommentar «Ikke stem på oss!» hos Minerva

Morten Fyhns kritikk av statssekretær Raymond Johansens ble publisert i Aftenpostens Utenlandsseksjon 4. mars 2009, og finnes ikke på nett.

Durban II: Om igjen!