Nytt

– Norge bør droppe FNs Menneskerettighetsråd, mener Frp. Spørsmålet er aktualisert av Norges kandidatur som medlem i Menneskerettighetsrådet og deltagelse på den omstridte FN-konferansen om rasisme og relatert intoleranse som skal avholdes i april.

Uttalelsen fra Frp kommer etter at utenriksminister Jonas Gahr Støre i dag la frem resultatet av Utenriksdepartementets (UD) mangeårige prosjekt «Refleks», som handler om norske interesser i en globalisert verden. Prosjektet presenteres slik på UDs nettside:

Verden er i rask endring, grensene mellom utenriks- og innenrikspolitikk viskes ut. Globalisering, endrede maktforhold og framveksten av et nytt multikulturelt norsk «vi» utfordrer oss til å tenke nytt om utformingen av norsk utenrikspolitikk. Det holder ikke å gå vante veier eller løse nye problemer med gamle virkemidler. Hva betyr dette for våre interesser, verdier og måten vi driver utenrikspolitikk på? Vi må teste våre utenrikspolitiske reflekser – hvilke av dem er fortsatt holdbare, hvilke bør vi endre?

Men mens stortingsmeldingen «Interesser, ansvar og muligheter – Hovedlinjer i norsk utenrikspolitikk» tar for seg spørsmål rundt menneskerettigheter som ytringsfrihet, unnlater den imidlertid å problematisere Norges deltakelse i de internasjonale organisasjonene hvor disse rettighetene er under press, mener Frps utenrikspolitiske talsmann Morten Høglund.

Ytringsfriheten er i disse dager under angrep i FN generelt og det OIC-dominerte (Organisasjonen for islamske stater) Menneskerettighetsrådet spesielt. Sluttdokumentet for Durban II er i så måte særlig problematisk, noe som har fått Canada, USA, Israel og Italia til å boikotte FN-konferansen som arrangeres av Menneskerettighetsrådet. Flere andre land – blant dem Danmark, Australia og Nederland – truer med det samme.

– Regjeringen slår fast at Norge er kandidat til FNs menneskerettighetsråd i 2009, tross i at rådet har utviklet seg til å bli et råd uten særlig fokus på menneskerettighetene. Hvis vi skal engasjere oss i dette forumet, må det være for å være tydelig og klar i forsvaret av grunnleggende ting som ytringsfrihet.

Fremskrittspartiet mener at dersom Stortingets behandling av meldingen ikke gir den nødvendige presisering av Norges rolle i menneskerettighetsrådet, så må Norge trekke sitt kandidatur.

– Det er galt å gi dette rådet legitimitet hvis vi ikke har tenkt å holde fanen høyt og være konsekvente forsvarere av ytringsfrihet. Både regjeringens behandling av blasfemilovgivning i Norge og den forsiktige norske posisjonen i forbindelse med Durban II-konferansen gjør at Fremskrittspartiet ikke har tillit til at Norge vil gjøre en forskjell i FNs menneskerettighetsråd, avslutter Høglund.

FNs nåværende Menneskerettighetsråd består av 47 medlemmer, hvorav 24 karakteriseres av Freedom House som «Ikke frie» eller «delvis frie», og inkluderer land som Kina, Cuba, Saudi Arabia, Pakistan og Egypt. Norge er avhengig av disse landenes støtte for å bli valgt inn som medlem.

Mens Danmarks og Nederlands utenriksministre rettet kraftig kritikk mot innholdet i Durban II-erklæringen i Menneskerettighetsrådet i Geneve i forrige uke, ble talen statssekretær Raymond Johansen i UD holdt for det samme Rådet kraftig kritisert av Aftenpostens Morten Fyhn. – Johansen var påpasselig med å ikke si noe som kunne oppfattes som støtende av landene som selv krenker menneskerettighetene, skriver Fyhn:

Det gjorde han ved å holde en tale som var så generell og full av selvfølgeligheter at den kunne vært holdt av hvem som helst. Den ufarlige og ukritiske talen bar lite preg av at utenriksminister Jonas Gahr Støre har fastslått at respekt for grunnleggende menneskerettigheter er en hjørnestein i forsvaret for norske interesser.

For Johansen passet nøye på at han ikke støtet noen. Ingen land ble nevnt ved navn, og han unngikk alt «maset» om ytringsfrihet og dødsstraff, sensur og tortur. Johansen valgte i stedet å fokusere spesielt på kvinners utsatte stilling. Et viktig tema, men også et trygt tema i denne forsamlingen. For dette er et forum hvor de mest utrolige ting kan skje. Det er for eksempel ikke lenge siden Kina lovpriste kvinners rettigheter i Saudi Arabia, et land hvor kvinner hverken får stemme eller kjøre bil.

Heller ikke samfunnsredaktør Nils August Andresen og Jan Arild Snoen i Minerva mener at Norge bør stille til valg som medlem og således bidra til å legitimere FN`s diskrediterte Menneskerettighetsråd.

Frp: Norge må droppe FNs menneskerettighetsråd