Nytt

Norge ble tirsdag valgt inn som medlem av FNs Menneskerettsråd, sammen med USA og Belgia. Også Kina og Russland ble valgt. Konferansen av islamske stater vil neppe få like fri bane som før.

Utenriksminister Jonas Gahr Støre:

– Vi vil bruke vår stemme i rådet til å påtale grove brudd på menneskerettighetene i undertrykkende regimer som ikke viser vilje til samarbeid eller forbedring, fremholder Støre (Ap).

I så fall kan han begynne med flere av landene i rådet, som hittil har gått fri for kritikk fra andre medlemsland.

Norge står overfor en krevende balansegang. Hvor langt strekker dialogen seg? Hvor langt er man villig til å kompromisse? Gahr Støre ramser opp mange høyverdige målsetninger, men testen kommer når de skal omsettes i praksis.

USA vil få stor oppmerksomhet, og det kan bli spennende å se hvordan Norge vil posisjonere seg i forhold til USA.

Norge valgt inn i FNs menneskerettighetsråd