Nytt

Kun 10 prosent av de 14 400 utlendingene som ble norske statsborgere i fjor, avla det frivillige løftet om troskap til Norge. Før jul ble 214 nye statsborgere personlig invitert til rådhuset i Stavanger for å avlegge det frivillige løftet. 11 møtte opp:

Seks ordførere, fylkesmann Tora Ausland, fylkesordføreren, to politimestere og en gjeng utlendingsbyråkrater var møtt opp for å høre nye landsmenn avgi troskapsløfte. Selv statsminister Jens Stoltenberg hadde sendt sin politiske rådgiver Hadia Tajik med fly fra Oslo. 214 nye statsborgere var personlig invitert. Bare 11 dukket opp.

– Det var meget få som kom, og det syntes vi var veldig leit. Alle som var der syntes det var en flott seremoni, sier avdelingsdirektør Knut Underbakke ved Fylkesmannen i Rogaland.

Av de 14 400 personene som fikk norsk statsborgerskap i fjor, har bare 1450 møtt opp til statsborgerseremonien for å avlegge troskapsløfte til Norge. Fremmøtet gikk til og med ned i løpet av høsten 2007.

Den nye statsborgerloven fra 2006 skulle få fortgang i integreringen av innvandrere. Et flertall bestående av de borgerlige partiene fikk dessuten innført at nye nordmenn skal kunne avlegge et frivillig troskapsløfte. Seremonien skal knytte nye statsborgere sterkere til Norge.

Mohammed Rashid er en av de nye statsborgerne som ikke har avlagt det frivillige troskapsløftet. Han fikk norsk pass i fjor, etter at han og kameratene på et fotballag fra Sierra Leone hoppet av under Norway Cup for 8 år siden. I dag spiller han fotball for Bryne:

– Det føles godt å ha fått norsk pass. Men jeg har ikke hørt noe som helst om troskapsløfte, sier Rashid.

– Kunne du selv tenke deg å avlegge et slikt løfte?

– Ja, jeg synes det høres bra ut.

Samtlige nye statsborgere blir informert om seremonien når de mottar norsk pass. I tillegg får de en personlig invitasjon i posten.

Arbeids- og inkluderingsminister Bjarne Håkon Hanssen er ikke fornøyd med oppmøtet, og fylkesmennene har nå fått beskjed om at man skal få dobbelt så mange til å møte opp i år. Det arbeides også med flere tiltak hos Integrerings- og mangfoldsdirektoratet Indre Øst.

Rashid Mohammed i Bryne har selv ingen motforestillinger mot å avlegge et troskapsløfte til Norge.

– Jeg er et veldig trofast menneske, og synes det er viktig at man følger norsk lov. Håper jeg kan få med meg neste seremoni, sier Rashid.

– Men det er jeg lurer mest på akkurat nå, er om det er mulig å spille på landslaget til Sierra Leone når man er norsk statsborger. Det vil jeg gjerne finne ut av, spør Rashid.

Aftenposten: Ni av ti avlegger ikke troskapsløfte