Sakset/Fra hofta

Noen forsøker øyensynlig å teste red.s grenser. Igår var det en som kalte Ahmadinejad for en sjimpanse. Idag er det en som foreslår moskeene revet og islam forbudt. Dette oppfatter jeg som en provokasjon. Signaturen er IF, og det er ikke første gang vedkommende er i søkelyset.

Innlegget er slettet, men gjengis her for at ingen skal være i tvil:

Det er for meg helt utrolig at arabiske land er med i FN når det er allment kjent at disse finansierer kriger,terror og andre stikkord er apartheid, kvinneundertrykking, slaveri og hegner seg til en ideologi som oppfordrer til drap på «vantro».

Det første man burde gjort etter at man kastet dem ut av FN og andre internasjonale fora var å hindre dem tilgang til investeringer og penger de har i vesten og bruke pengene til nødhjelp.

Og som man kan lese i Dagbladet så bør kanskje neste skritt være å forby islam i vesten og moskeene rives. Som kjent så har moskeer vært raidet av politi flere ganger og våpen er beslaglagt.

Og hva med islamister med norsk pass som nå deltar i kampene på islamistenes side ? skal de bare få komme inn i Norge igjen som om ingenting har skjedd ?

Hvis vi ikke reagerer på slike ting, er det vi som får et problem.
Red.