Kommentar

Det tok sekretariatet til Pressens Faglige Utvalg bare tre dager å innstille på at den israelske ambassadørens klage på Finn Graffs nazi-tegning avvises. En tør spørre seg om det er dagens politiske klima som har vært medvirkende.

Når israelske fly og stridsvogner bomber Sør-Libanon daglig, kan det være ha vært lettere å komme til en slik konklusjon.

Meen i Vær Varsom-plakatens punkt 4.3, heter det: «Vis respekt for menneskers egenart og identitet, privatliv, rase, nasjonalitet og livssyn.»

Det skal sies at PFU i saken mot Magazinets trykking av Muhammed-tegningene landet på at ytringsfriheten veier tyngre enn hensynet til at noen kunne føle seg krenket. Også her ble det argumentert med at karikaturer må ha vide rammer.

Vi vil likevel hevde at Finn Graffs tegning bryter andre, og grovere regler enn Muhammed-tegningene. Mohammed-tegningene var satire over en religionsstifter. Altså et menneske, som har en broket levnetsløp. Noen muslimer ønsker å påtvinge samfunnet de samme hellighetsregler de selv praktiserer. Det oppfattet mange som forsøk på sensur.

Finn Graffs tegning vil illustrere at det er en parallell mellom Israels statsminister og en nazistisk leirkommandant, som dreper fanger for moro skyld. Han påstår noe som kan faktisk etterprøves: finnes det grunnlag for en slik parallell? Ut fra nazistenes praksis må svaret bli nei. Det finnes hverken konsentrasjonsleire eller dødsleire i Israel.

Men Graffs tegning gjør noe mer: Ved å plassere Olmert i massemorderens rolle, sier han at dagens jøder er blitt som sine historiske bødler. Det oppleves av de fleste jøder som dypt krenkende. Og ikke bare jøder. Holocaust er den mest alvorlige forbrytelse i menneskehetens historie. Den er symbolet på et fenomen som nesten ødela sivilisasjonen. Å henge dette symbolet rundt halsen på jødene er derfor en meget alvorlig handling. Noen vil si at det er å vende historiens verste forbrytelse mot jødene av idag.

Det må også tas med i betraktning at det å sette likhetstegn mellom Davidstjernen og hakekorset, er noe åpent antisemittiske grupper benytter; både islamister og nynazister. Dette er mennesker som mener alvor. Graff og Dagbladet havner således i ytterst slett selskap og er med å legitimere en ny antisemittisme.

Dette er forhold som vi forventer at PFU tar i betraktning.