Sakset/Fra hofta

Finn Graff er den teknisk briljante tegneren i Dagbladet som ikke våger å tegne Muhammed-tegninger, men som år om annet tegner israelske politikere som nazister.

Tirsdag brakte Dagbladet tegningen av statsminister Bibi Netanyahu som slår til en druser, mens hans armer og ben danner et hakekors. Tegningen er en kommentar til det nye grunnlovstillegget som definerer Israel som jødenes hjem. Kritikerne, og dem har det vært mange av, mener det setter andre folkegrupper i en annenrangs posisjon. Men Israel har mange andre grunnlovstillegg som slår fast likebehandling. Loven er ment å sikre at jødene ikke kommer i mindretall i sitt eget land. Den kan bli en inspirasjon for vest-europeiske land som risikerer det samme om få år. Men dette er det ingen som våger å si høyt. Foreløpig.

Finn Graff har med sin tegning klart å dreie oppmerksomheten over på Dagbladet og seg selv.

En internasjonal definisjon på antisemittisme, som både EU og Norge har sluttet seg til, sier nemlig at det å sammenligne jøder med nazisme er et eklatant bevis på antisemittisme. Det finnes ingen parallell annet enn et ønske om å såre og skade jøder qua jøder.

Ambassaderåd Dan Poraz minner om Norges ansvar.

– Norge er en del av et samarbeid mellom 25 land for å fremme undervisning, forskning og erindring om Holocaust, International Holocaust Remembrance Alliance (HIRA) Organisasjonen fastslår at å sammenligne Israel med nazi-Tyskland er antisemittisme, og det er nettopp det tegningen i Dagbladet gjør. Tegningen krenker jøder over hele verden, sier Poraz.

Norsk venstreorientert presse har ikke fått med seg denne utviklingen. Her er det ikke snakk om at Graff beveger seg på grensen, som politisk redaktør Geir Ramnefjell sier til Kampanje. Dagbladet er langt over.

Ambassaden krever derfor at tegningen trekkes og at Dagbladet beklager. Med tanke på regjeringens høye profil i spørsmål om hatefull tall, kan det kanskje også være et spørsmål for utenriksdepartementet.

Dette er samme type fremstilling som det britiske Labour bruker. Labour har aktivt sagt nei til å godta den internasjonale definisjonen på antisemittisme.

Men ikke Muhammed

Det er for øvrig ikke første gang Graff har glede av å tegne en israelsk statsminister som nazist. For en del år siden tegnet han Ehud Olmert som kommandant Götz fra Schindlers liste som tok glede i å skyte KZ-fanger.

Den samme Graff har offentlig uttalt at han aldri ville våge å tegne en karikatur av Muhammed eller islam. Han tilsto at han var redd og hadde livet kjært.

Med jøder er det annerledes. De tar ikke igjen.

Den israelske ambassadøren Raphael Schutz krever en beklagelse. Ervin Kohn i Det mosaiske trossamfunn nøler ikke med å kalle tegningen antisemittisk.

 

 

Støtt Document ?

Vi setter stor pris på om du kan gi et månedlig beløp. Dette gir oss en forutsigbar inntekt og gjør oss i stand til å publisere mer og bedre.