Nytt

Dagbladets karikaturtegning av Israels statsminister Benjamin Netanyahu har fått den Israelske ambassaden til å reagere, og nå klager de avisen inn for PFU.

Tidligere denne uken publiserte Dagbladet en karikaturtegning av den israelske regjeringssjefen, tegnet av Finn Graff, avisens faste karikaturtegner gjennom 30 år. Tegningen viser Netanyahu med en kroppsfasong formet som et hakekors, i tillegg retter han en knyttneve mot en druser, som er en minoritet i Israel.

Det mosaiske trossamfunnet har reagert kraftig på tegningen og mener den er krenkende. Nå klager den israelske ambassaden Dagbladet inn til Pressens Faglige Utvalg (PFU) skriver Dagen.

– Vi har allerede sendt en klage til Dagbladet med kopi til Pressens Faglige Utvalg, men vi skriver nå en ny klage til PFU, sier førstesekretær Dan Poraz ved Israels ambassade.

Årsaken bak publiseringen av tegningen er en omstridt lov som Israel nylig har vedtatt. Mange mener den nye loven gjør ikke-jøder til annenrangs borgere. Flere minoriteter i Israel frykter at loven legaliserer diskrimineringen av blant annet druserne.

Dagbladet har henvist til at tegningen er en satire, som har en friere rolle i norsk presse. Avisen sier også at de ikke ville ha trukket sammenligner mellom israelske politikere og nazisme i redaksjonelle tekster.