Advokat Thomas Skjelbred. Foto: Stian Lysberg Solum / NTB

Sindre Finnes’ advokat Thomas Skjelbred mener Finnes har handlet aksjer på lovlig måte, og at dialogen med ektefellen Erna Solberg er en «privatsak».

Advokaten til Sindre Fines, Thomas Skjelbred, tar til motmæle mot mye av den kritikken som har vært reist mot hans klient.

– Budskapet mitt er to ting: Sindre Finnes har handlet aksjer, hvilket er lovlig. Og det har kommet fram at han ikke har informert sin ektefelle og medarbeidere om dette, det er en privatsak for hans del, sier Skjelbred til NTB.

NTB-Kenneth Kandolf Haug og Marius Helge Larsen skriver om saken.

Advokaten sier videre at det er «relevant for offentligheten, men ikke Finnes».

– For Finnes vil det etter mitt syn være en fordel om Økokrim åpner etterforskning i saken. Jeg er trygg på at utfallet av en slik etterforskning vil vise at dette er en politisk sak og ikke en juridisk sak, sier Skjelbred til NTB.

Finnes gjennomførte over 3000 aksjehandler mens kona Erna Solberg (H) var statsminister. Det har medført store problemer for både Finnes og Solberg, og det er spesielt habilitetsaspektet som vekker debatt.

– Ingen formell tilknytning

Skjelbred, som har bakgrunn fra Økokrim selv, mener at det ikke framkommer noen ulovligheter i aksjesaken. Han avviser også at Finnes har hatt innsideinformasjon.

Slik han ser det, er det dermed ikke grunnlag for noen juridisk sak her i det hele tatt.

– Det er jo kommet fram i saken at han ikke fullt ut har informert om omfanget av sine aksjehandler, det har han erkjent. Det er en privatsak for hans del, overfor hans kone og Statsministerens kontor. Han har ingen formell tilknytning dit, sier advokaten.

Han legger til at Finnes har det bra etter forholdene, men ber om at det tas hensyn til hans helse og den belastningen han utsatt for.

– Jeg ber om forståelse for at den menneskelige belastningen er for stor. Finnes vil ikke i nærmeste fremtid stille til noen intervjuer, og han ber om at privatlivets fred blir respektert, sier Skjelbred til NTB.

Økokrim vurderer

Advokaten vil heller ikke kommentere Høyres håndtering av saken, eller om hvordan forholdet mellom Finnes og Solberg er i øyeblikket.

Tirsdag kveld publiserte Høyre tidslinjen over hva Erna Solberg og Høyre har visst på hvilket tidspunkt i aksjesaken.

– Som tidligere kommunisert vil Økokrim i løpet av høsten vurdere om det er grunnlag for å åpne etterforskning. Vi følger til enhver tid med på det som fremkommer og gjør fortløpende våre vurderinger, sier Økokrim-sjef Pål Lønseth til NTB.

Lønseth opplyser at Økokrim tar sikte på å gjøre ferdig vurderingen i høst, og at det vil ta minimum noen uker.

Mange vil mene at Økokrim har har sett seg selv i en viss knipe, ved nokså raskt å avvise etterforskning av Huitfeldt-saken, der også Økokrims leder måtte sette seg selv på sidelinjen grunnet habilitet i forhold til Huitfeldt.

En motsatt avgjørelse i Finnes-saken vil raskt kunne skape debatt om Økokrims rolle og en mulig politiske slagside.

Gode bøker fra Document! Bestill i dag:

Document Forlag utgir Mattias Desmet. Kjøp boken her!

Husk å støtte Document:

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene som vi skriver om. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar.