NTB

Kontroll- og konstitusjonskomiteen på Stortinget vil ha flere svar om hva utenriksminister Anniken Huitfeldt visste om ektemannens aksjekjøp før den vil behandle regjeringens habilitetsbrudd.

Torsdag møtes kontrollkomiteen for å vurdere hvordan den skal håndtere de mange tilfellene av habilitetsbrudd i regjeringen. Møtet er det første etter at det ble avdekket at utenriksminister Anniken Huitfeldts ektemann kjøpte og solgte aksjer i et større omfang enn først var kjent.

Selv om Huitfeldt har svart på komiteens første runde av spørsmål, mener saksordfører Grunde Almeland (V) i kontroll- og konstitusjonskomiteen at det er flere spørsmål som bør få svar.

– På møtet vil vi oppsummere og spørre om det er flere ting vi trenger svar på. For min og Venstres del er det særlig relevant når det gjelder Huitfeldt da den saken ikke var belyst da komiteen sendte spørsmål Statsministerens kontor, sier Almeland til NTB.

Flere spørsmål

Etter å ha sendt 17 spørsmål til Jonas Gahr Støre 10. august fikk komiteen også utfyllende svar fra alle departementene 1. september. I etterkant ble det klart at utenriksministerens mann kjøpte og solgte aksjer i et større omfang enn hva som var kjent på tiden da spørsmålene ble besvart. Dette har utløst nye spørsmål medlemmer av

Huitfeldt var fjerde statsråd i Støre-regjeringen som på kort tid har vært innblandet i habilitetssaker. Også Tonje Brenna (Ap), Ola Borten Moe (Sp) og Anette Trettebergstuen (Ap) har beklaget brudd på habilitetsreglene i sommer. Kun Brenna og Huitfeldt sitter fortsatt som regjeringsmedlemmer.

Før helgen hadde lederne i flere partier uttrykt tvil om hvorvidt Huitfeldt kunne fortsette i jobben som utenriksminister dersom Økokrim åpnet etterforskning mot henne. Økokrim konkluderte imidlertid med at Huitfeldt ikke hadde delt informasjon hun hadde fått gjennom jobben, med ektemannen.

Vil innkalle Solberg

Siden 1. september har også spørsmålet om hva Høyre-leder Erna Solberg visste om sin ektemanns aksjehandler mens hun selv satt som statsminister, fått økt aktualitet.

Gjennom flere artikler i E24 er det blitt kjent at Sindre Finnes kjøpte og solgte aksjer i flere selskaper mens kona satt ved roret som statsminister. Det har utløst en debatt om også Erna Solberg kan ha opptrådt inhabilt i sin regjeringstid.

Det er ventet at et kvalifisert mindretall blant kontrollkomiteens ti medlemmer vil be om at den tidligere statsministeren må møte i en allerede varslet høring i november.

Naturlig å få belyst tidligere håndtering

– Oppgaven til kontroll- og konstitusjonskomiteen er å granske hvordan den til enhver tid sittende regjering styrer. Det kan likevel være naturlig å få belyst hvordan håndteringen har vært tidligere i slike saker som vi står over her, sier Almeland.

– Det er naturlig at også en representant fra den tidligere regjeringen forklarer seg under en høring. Og når hun først er der, vil det være opp til ethvert medlem av komiteen å stille spørsmål, sier Almeland videre.

De fleste av partiene er tilbakeholdne med å si hva de vil ta opp i møtet i kontrollkomiteen torsdag, eller om de vil be om at Solberg innkalles til høringen. Rødt er derimot helt klare på at de mener den tidligere statsministeren må møte.

Har endret forklaring

– Rødt har hele veien vært opptatt av at Stortinget går grundig og prinsipielt til verks om habilitet og ser på skiftende regjeringer. Jo mer som kommer fram, desto tydeligere blir det at dette er nødvendig. Erna Solberg må bidra til få klarhet i aksjehandler, habilitet og oppnevnelser og belyse det utfyllende i en åpen stortingshøring, sier Seher Aydar til NTB.

Aydar sier videre at hun opplever at Solberg har endret sin egen forklaring om mannens aksjehandler etter valget og at dette er et spørsmål hun vil be om svar på under en høring.

– Det er på tide at Erna Solberg nå spiller med åpne kort angående Finnes’ aksjehandel og hva den kan ha hatt å si for hennes egen habilitet. Når Solberg sier at «hun ikke var klar over omfanget» høres hun ut som et ekko av Anniken Huitfeldt, da hun innrømmet at hun brøt sin plikt til å skaffe seg oversikt over ektefellens aksjehandel, sier Aydar.

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene våre. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar.