Støre-regjeringen er rammet av en ny mulig habilitetsskandale. Utenriksminister Anniken Huitfeldt sier hun ikke har oppfylt sin plikt etter habilitetsreglene.

Det er VG som var først ute med saken. De skriver at ektemannen til utenriksministeren har kjøpt aksjer i blant annet Kongsberg Gruppen og i børsnoterte lakseselskaper.

Huitfeldt sier til VG at hun ikke har oppfylt sin plikt som statsråd, og at hun har «gjort feil».

– Jeg har ikke oppfylt min plikt etter habilitetsreglene til å skaffe meg oversikt over min manns økonomiske aktiviteter. Det er grunn til å tro at jeg har vært inhabil i flere av sakene, sier Huitfeldt.

Dette er den fjerde alvorlige habilitetssaken som rammer regjeringen denne høsten. Statsrådene Ola Borten Moe og Anette Trettebergstuen måtte gå av, mens Tone Brenna fortsatt sitter som kunnskapsminister.

Huitdfeldts ektemann Ola Flem kjøpte aksjer i Kongsberg Gruppen og i de børsnoterte lakseselskapene mens disse selvskapene var sterkt påvirket av regjeringsvedtak etter at Huitfeldt tiltrådte i oktober 2021.

På spørsmål fra VG om hun kan fortsette som utenriksminister, sier Huitfeldt at det er opp til statsministeren å vurdere.

Støre har fortsatt tillit til Huitfeldt

Statsminister Støre sier han fortsatt har tillit til sin utenriksminister og partifelle.

– Anniken har beklaget feilen hun har gjort. Basert på opplysningene som har kommet fram, har jeg tillit til Anniken som statsråd, sier Støre.

Seher Aydar (R), som sitter i Stortingets kontroll- og konstitusjonskomité, mener kontrollkomiteen må komme til bunns i alle sakene.

– Nå kommer det saker på løpende bånd som viser at det er en politikerklasse med privilegerte toppolitikere og familier både på høyresiden og i denne regjeringen, som opptrer på måter som undergraver demokratiet, sier Aydar til NTB.

– Det er åpenbart at kontrollkomiteen må gå inn i saken og komme til bunns i spørsmålene om habilitet, aksjehandel og utnevnelser. Vi må gjenreise tilliten til demokratiet, og da må Stortinget, de folkevalgte, ta styringa. Jeg tror hele Norge forventer det av oss.

Kontrollkomiteens leder Peter Frølich (H) vil kalle Huitfeldt inn til høring.

– Disse nye habilitetsbruddene er alvorlige, og kommer i rekken av tidligere alvorlige habilitetsbrudd. Kontrollkomiteen har allerede mye på bordet med sakene knyttet til Borten Moe, Brenna og Trettebergstuen. Fra Høyres side er det likevel helt klart at Stortingets kontrollsak nå må utvides, sier Frølich.

Venstre-leder Guri Melby mener nok en habilitetssak tyder på at Støre ikke gjør jobben sin godt nok.

– Vi har hatt altfor mange saker med statsråder som ikke har fulgt regelverket. Det mener jeg tyder på at statsministeren ikke klarer å gjøre jobben sin godt nok, og det er ganske alvorlig med tanke på å opprettholde tilliten til demokratiet vårt, sier Venstre-lederen til VG.

Melby mener regjeringen må rydde opp.

– Kontrollkomiteen på stortinget sitter nå å behandler en lang rekke slike saker, og det vil være naturlig å se på denne saken i sammenheng med andre saker som omhandler samme tematikk.

Reaksjonene kommer fra alle kanter. Frp-nestleder Hans Andreas Limi mener Støre har et alvorlig problem.

– Habilitet er ikke denne regjeringens sterke side, framholder Limi overfor VG.

– Det er åpenbart at statsministeren har et alvorlig problem i egne rekker og ikke har kontroll. Jeg vil si at det avtegner seg en ukultur gjennom alle sakene som er rullet opp i løpet av kort tid, sier han.

Huitfeldt hadde innkalt til pressekonferanse i dag kl. 14.00. Der innførte hun et nytt begrep om sine handlinger, som hun sa var preget av «uvitende inhabil».

Kjøp «Den døende borgeren» av Victor Davis Hanson som papirbok eller som e-bok!

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene som vi skriver om. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar.