Høyre, Fremskrittspartiet og Venstre sikrer flertall for at det åpnes kontrollsak mot regjeringen etter habilitetssakene knyttet til tre statsråder.

Dette melder NRK.

– Vi mener det er grunn til å åpne kontrollsak mot statsrådene Tonje Brenna, Anette Trettebergstuen og Ola Borten Moe. Og vi ønsker å behandle dette som én samlet sak fordi alle tilfellene handler om regjeringen Støres håndtering av habilitetsreglene, sier kontrollkomiteens leder Peter Frølich (H) til NRK.

Kontrollkomiteen vil fokusere på regjeringens håndtering av de tre sakene.

– Det er naturlig at Stortinget oppretter en kontrollsak og ser de ulike sakene i sammenheng. Det er det mest fornuftige. Vi har å gjøre med alvorlige brudd på reglene om habilitet, sier Venstres medlem av kontrollkomiteen, Grunde Almeland.

Carl I. Hagen mener også at statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) ikke har svart godt nok på spørsmålene som ble stilt av kontrollkomiteen, allerede før avgangen til Ola Borten Moe.

– De mangelfulle svarene fra statsministeren, understreker Fremskrittspartiets ønske om å utvide kontrollsaken mot kunnskapsminister Tonje Brenna, til en samlet kontrollsak som går grundig gjennom alle habilitetssakene i regjeringen Støre, sier Hagen.

Økokrim sier samtidig at de skal avgjøre om de skal etterforske Ola Borten Moe (Sp) for innsidehandel.

– Hvis Økokrim skulle komme til å åpne etterforskning i saken, hvilket er en vurdering som vi vil gjøre i løpet av sommeren, så er det grunn til å tro at etterforskningen vil pågå utover høsten og konkluderes i løpet av året, sier Økokrim-sjef Pål Lønseth til TV 2.

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene som vi skriver om. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar.