Høyreleder Erna Solberg etter åpningen av det 168. Storting. Foto: Terje Pedersen / NTB

irsdag åpnet Stortinget – midt i alle habilitetssaker og politiske skandaler. Høyre-leder Erna Solberg er glad for å kunne snakke om politikk igjen, og ikke bare mannens aksjehandler.

For Høyre-leder Erna Solberg har de siste ukene handlet om mye annet enn politikk. Det meste har dreid seg om aksjehandlene foretatt av ektemannen Sindre Finnes, og hvor mye hun har visst, ikke visst og burde ha visst om dette.

Solberg står midt i en prosess der hvor blant annet Stortingets kontroll- og konstitusjonskomité ønsker å granske hennes vurderinger av egen habilitet mens ektemannen handlet aksjer.

NTB-Steinar Schjetne og Marius Helge Larsen melder om saken.

Nå er Stortinget igjen åpnet for høstsesjonen 2023, og atter kommer politiske spørsmål på agendaen. Ikke minst nærmer det seg fremleggelse av statsbudsjettet fra den rødgrønne regjeringen. Der vil Høyre ha nok å gripe fatt i.

Dermed vil også mediene få annet å være opptatt av enn denne aksjesaken, noe Erna Solberg sier hun er glad for:

– Det er godt å være i gang med den politiske høsten og alltid stas når kongen kommer til Stortinget, sier tidligere statsminister og Høyre-leder Erna Solberg i en reaksjon på trontalen – regjeringens gjennomgang av sine politiske ambisjoner for perioden.

Hun legger til:

– Trontalen i dag inneholder mange ting vi er enige med regjeringen om, som støtten til Ukraina og viktigheten av å styrke forsvars- og sikkerhetspolitikken vår, sier Solberg.

Solberg ønsket ikke å kommentere habilitetssaken overfor NTB da stortingsmøtet var hevet.

Senere tirsdag leverer hun sin skriftlige redegjørelse til kontrollkomiteen. Komiteen har bedt henne svare på omfanget av habilitetsproblematikken mens hun var statsminister, hvilke vurderinger hun gjorde og hva hun foretok seg.

Misbruk av ordninger

Solberg satt stille i salen og hørte på da stortingspresident Masud Gharahkhani (Ap) under åpningsseremonien advarte mot «feil og skandaler» i politikken.

– Vi må mer enn andre være bevisst på hvordan vi oppfører oss, formante stortingspresidenten.

Han trakk fram alvoret i ansvaret stortingspolitikere har tatt på seg.

– Både som enkeltmennesker og som fellesskap er det vårt ansvar å sørge for at feil og skandaler ikke overskygger det som er det viktige: Det politiske arbeidet, sa Gharahkhani i sin tale under den høytidelige åpningen av det 168. storting.

De siste årene har sakene med misbruk av reiseregninger og pendlerboliger for stortingspolitikere fått mye oppmerksomhet.

– Folk må vite at deres bekymringer tas på alvor, og at de finner sine løsninger her i denne salen. Det er bare sånn vi gjør oss fortjent til den tilliten folket har gitt oss gjennom valget, sa stortingspresidenten.

Vil stramme inn

Den senere tids ståhei omkring habilitetssaker handler om flere enn Erna Solberg. Flere partier har hatt sitt i denne sammenheng, som Høyre, Ap og Sp.

Kontroll- og konstitusjonskomiteen i Stortinget gransker nå både tidligere og nåværende regjeringsmedlemmer.

Samtidig er Økokrim i gang med sine undersøkelser for å avgjøre om det er grunnlag for å åpne innsideetterforskning rundt aksjehandlene til Solbergs ektemann, Sindre Finnes.

Stortingspresident Gharahkhani har ved flere anledninger poengtert at aksje- og habilitetssakene, samt representantenes utnyttelse av andre lukrative økonomiske ordninger, har gått ut over tilliten til politikerne og det politiske systemet.

Før helga varslet han en full gjennomgang av regelverket rundt ordningene og de økonomiske interessene til stortingsrepresentanter og regjeringsmedlemmer.

Gharahkhani er tydelig på at han ønsker endringer og innstramminger som ledd i forsøkene på å gjenopprette tilliten.

Gode bøker fra Document! Bestill i dag:

Støtt Document ved å kjøpe bøker fra Document Forlag!

Bli abonnent og få tilgang til alle våre saker straks de legges ut:

Husk å støtte Document:

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene våre. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar.