Opp mot 100 parkeringsplasser forsvinner når Bymiljøetaten nå skal bygge bedre sykkelvei i Ullevålsveien.

Det er området mellom Colletts gate ved St. Hanshaugen og Thor Olsens gate ved Hammersborg som nå skal få et sykkelløft, skriver Avisa Oslo.

Strekningen på drøyt én kilometer skal få bredere fortau og opphøyde sykkelfelt, og det er også planlagt å lage tryggere busslommer og en lommepark.

I Oslo er det allerede fjernet så mange parkeringsplasser at det er nesten umulig å finne parkering. Men det er planen, ifølge Oslo kommune.

Å fjerne parkeringsplassene er viktig for å få et helhetlig sykkelnett i området, skriver Bymiljøetaten. De mener «sammenhengende sykkelveinett er en forutsetning for å få flere til å velge sykkel».

– Kjørefelt og sykkelfelt i Ullevålsveien er for smale i henhold til dagens standarder, skriver de på prosjektets hjemmeside.

Vanvittig Oslo-budsjett: Eldreomsorg kuttes, enorme beløp sløses bort på sykkelfelt

Men klagene er mange.

I et klagebrev sendt til Plan- og bygningsetaten skriver naboer i Ullevålsveien 57 at «fjerningen av parkeringsplassene vil føre til høyere fart, mer støy, høyere klimagassutslipp og større ulykkesrisiko».

Naboene mener i tillegg at færre parkeringsplasser vil føre til at barnefamilier med bil må flytte.

Statsforvalteren i Oslo og Viken hadde imidlertid ingen forståelse for argumentene, og naboene fikk dermed ikke medhold.

Ullevålsveien er en del av Oslos eksisterende sykkelveinett, og gateoppgraderingen skjer etter Plan for sykkelveinettet i Oslo og Oslostandarden.

Arbeidet med å ruste opp gaten starter til våren og skal etter planen stå ferdig i 2024.
Kjøp e-boken av Kent Andersen her!

 

Kjøp «Mesteren og Margarita» her!

 

Kjøp Susanne Wiesingers bok «Kulturkamp i klasserommet» her!

Kjøp Jean Raspails roman «De helliges leir» her!


Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene som vi skriver om. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar.