Digital overvåking av norske piper brer om seg. I september skrev vi om Halden-selskapet airMont AS, som har ambisjoner om å innstallere slike pipesensorer i alle norske piper. Sist ut er Bergen, som i slutten av september skrev en kontrakt på fire millioner kroner.

Avtalen innebærer også en opsjonsavtale for samarbeidskommunene Osterøy, Vaksdal og Samnanger. Bjørnafjorden kommune har allerede tegnet avtale. Til sammen har disse fem kommunene et folketall på over 300.000 mennesker. Hvor mange av disse som bor i hus med piper, vites ikke.

De fem Vestlands-kommunene som ligger an til å få digitale pipesensorer fra og med 2023. Ill: Vestland / Document

Så vidt vi har kunnet finne ut, har ingen av Vestlands-kommunene informert sine innbyggere om hva pipesensorene vil koste innbyggerne i økte avgifter, men Halden-selskapet ligger an til å snu sine regnskapstall.

Skjermdump: Proff.no

Lovhjemmel finnes

Fem dager etter at Document skrev om saken i september, stilte stortingsrepresentant fra Østfold, Erlend Wiborg (FrP), følgende spørsmål til regjeringen:

Har kommunene lovhjemmel til å pålegge alle husstander pipesensor, og mener statsråden at det holder med en slik setning som Halden kommune har i forskriftene uten at personvern og hensiktsmessighet er drøftet?

Begrunnelse

Halden kommune har nylig inngått en avtale med teknologiselskapet airMont AS om montering av 12 000 pipesensorer i boligene til folk i kommunen. Kommunen har flere begrunnelser for hvorfor de vil pålegge innbyggerne. De hevder også på sine nettsider at man ikke kan nekte dette da de mener følgende setning i deres lokale forskrift pålegger innbyggerne dette uten unntak:

«Vurdering av feie- og tilsynsbehov kan gjennomføres med ny sensorteknologi innen skorsteinsmonitorering.»

Selv om en slik sensor åpenbart har gode intensjoner, må slike inngrep i folks privathjem også vurderes opp mot hensynet til personvern, hensiktshetmessighet, faren for misbruk osv.

Spørsmålet ble stilt til kommunal- og distriktsministeren, men 5. oktober ble det besvart av rette vedkommende, justis- og beredskapsminister Emilie Mehl. Wiborgs spørsmål om personvern ble ikke berørt i ministerens svar, men essensen i hennes (departementets) svar var at pipesensorer ikke er i strid med lovverket.

… Sensorteknologi for å vurdere sotmengde og/eller fyringsmønster kan være et hjelpemiddel i vurderingen av risiko, men brann- og eksplosjonsvernloven og forskrift om brannforebygging behandler ikke denne problemstillingen eksplisitt. Det er tre steder i brannregelverket hvor det er adgang for kommunen til å utforme en lokal forskrift. Det er brann- og eksplosjonsvernloven § 13 fjerde ledd (særskilte brannobjekter), § 28 andre ledd (gebyr for feiing og tilsyn) og forskrift om brannforebygging § 3 fjerde ledd (om å gjøre opp ild i skog og annen utmark).

Hele svaret kan leses her: Skriftlig spørsmål fra Erlend Wiborg (FrP) til kommunal- og distriktsministeren 

Les også:

Nå skal vedfyrere overvåkes med pipesensorer, Halden først ut

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene som vi skriver om. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar.