Trondheim er en av byene der all varetransport fra 2025 skal foregå med såkalte nullutslippskjøretøy. Foto. Gorm Kallestad / NTB

Fra 2025 må alle leveranser til Oslo, Bergen, Trondheim og Stavanger kommuner skje med nullutslipps- eller biogassteknologi.

Per i dag utføres det meste av varetransport her i landet med laste- , varebiler og trailere som går på fossilt drivstoff. Men fra 2025 skal ikke dette lenger være mulig i storbyene Oslo, Bergen, Trondheim og Stavanger. Denne transporten må foregå ved hjelp av såkalte nullutslippskjøretøy, eventuelt sykler.

Det skriver Kommunal Rapport.

– Skal du levere til kommunene våre, må du investere i nullutslipp- eller biogasskjøretøy, opplyser de fire kommunene i en pressemelding.

Begrunnelsen skal være at veitrafikk er den største kilden til såkalte klimagassutslipp i alle de fire byene. Å redusere disse utslippene oppgis derfor som «vesentlig for å nå kommunenes klimamål».

Det er retorikk som dette som i dag preger mange av landets kommunestyrer.

– Ved å varsle markedet om kommende krav kan leverandørene planlegge for omstilling til nullutslipp- og biogasskjøretøy under forutsigbare rammer. Dette bidrar til å redusere noe av den økonomiske risikoen ved å legge om til utslippsfri transport, heter det.

Det gis altså ca. 2 års varsel om at hele logistikksystemet for varetransport til landets største byer må legges radikalt om.

Mange vil stille spørsmål ved realismen i dette. Det vil være behov for enorme investeringer i typer av transportkjøretøy som knapt finnes per i dag. Dette er kostnader som fort kan havne hos forbrukere og bedrifter, og resultere i prisøkninger som kan få følger for hele samfunnsøkonomien.

Kjøretøyene må som et minimum oppfylle EUs nye utslippskrav til henholdsvis personbiler og tunge kjøretøy, berettes det.

Kravet gjelder det siste leddet i transporten, men kommunene oppfordrer leverandører til å stille kravet videre ned i sin leverandørkjede.

Man ser altså for seg en mulig løsning der varer først fraktes med vanlige lastebiler og trailere til en form for mellomlagre utenfor byene (lagre som per i dag i stor grad ikke finnes, og må bygges).

Deretter skal det i en temmelig omfattende arbeidsoperasjon lastes over på en nyinnkjøpt flåte av «nullutslippskjøretøy»/sykler som distribuerer alt fra matvarer og forbruksartikler til maskiner og byggematerialer videre til mylderet av forretninger, bedrifter og husstander inne i byene.

Det har vært stilt spørsmål ved kompetansen, erfaringen og samfunnsforståelsen hos dagens kommunepolitikere. Mange av dem er studenter og folk uten nevneverdig innsikt verken i næringsliv eller drift av hele bysamfunn.

Man kan spørre seg om de overhodet begriper hva dette påfunnet vil innebære.

(NTB)

Les også: 

Nikola-sjefen funnet skyldig i svindel, men hydrogen­drømmen lever videre

 

Bestill den nye boken fra Document forlag:

Bestill også denne nyheten:

Kjøp Susanne Wiesingers bok «Kulturkamp i klasserommet» her!

Kjøp julegavene fra Document!

Bli abonnent og få tilgang til alle våre saker straks de legges ut:

Husk å støtte Document:

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene som vi skriver om. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar.