Fylkesleder Frank Sve i Møre og Romsdal Frp Foto: Ole Berg-Rusten / NTB

Fremskrittspartiet vil ha en åpen høring i transport- og kommunikasjonskomiteen på Stortinget knyttet til brukollapsen på Tretten.

FrP stiller kritiske spørsmål ved valget av byggematerialer til dette broprosjektet. Det antydes at iveren etter å bruke trematerialer til stadig flere formål, kan ha uheldige følger:

– Det er en grunn til at våre forgjengere i århundrer ikke har bygd bruer i tre, men i solid norsk stein, samt betong og stål. Vi har sett flere eksempler på at trebruer kollapser, nå sist den svært alvorlige hendelsen på Tretten, sier første nestleder i transport- og kommunikasjonskomiteen, stortingsrepresentant Frank Sve (Frp).

Han tar ifølge NTB til orde for at eksisterende trebruer vurderes erstattet med nye konvensjonelle bruer i betong/stål, dersom en ikke kan garantere at disse bruene kan kollapse.

– Må få reelle konsekvenser

Sve mener det er et absolutt krav om trygghet for bilistene og næringslivet på norske bruer.

– Derfor må også samferdselsministeren innhente ekstern kompetanse for å kvalitetssikre Statens vegvesens beregninger av norske bruer og andre større samferdselsbyggverk.

Han ser det som svært bekymringsfullt at Vegvesenet nylig godkjente brua på Tretten.

– Slikt verken skal eller kan skje, og det må få reelle konsekvenser for hvordan Statens vegvesen beregner slike prosjekter og hva slags kompetanse de innehar.

Varsler forslag

Frp vil fremme representantforslag så fort Stortinget åpner denne høsten. Forslaget vil kreve en full gjennomgang av norske bruer, byggemetode, beregninger og sikkerhet.

Sve vil be om åpen høring i transportkomiteen, særlig med bakgrunn i brukollapsen på Tretten og den lignende kollapsen på Perkolo bru i 2016.

– Trafikksikkerhet skal veie tungt, og brukollapsen med påfølgende stenging av 14 lignende bruer viser at vi ikke har god nok kunnskap per i dag, sier Frank Sve.

I denne sammenheng vil mange merke seg at den norske bedriften Moelven lenge har gått i bresjen for utvidede bruksområder for trematerialer, og nettopp bruer fremheves som et eksempel på hvor bra dette fungerer.

Det hele presenteres under den etter hvert nokså velkjente fellesnevneren «bærekraft», noe enkelte muligens kan finne en viss ironi i.

Bestill i dag:

Kjøp «Et varslet energisjokk» her!

Fikk du ikke med deg denne? Bestill den nå!

Kjøp Kents bok her!

Bli abonnent og få tilgang til alle våre saker straks de legges ut:

Husk å støtte Document:

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene som vi skriver om. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar.