To mer eller mindre likelydende forslag fra Rødt og Fremskrittspartiet om å begrense strømeksporten til utlandet, ble begge nedstemt av Stortinget torsdag. Også forslag om å begrense eksporten ved lav magasinfylling ble nedstemt.

Forslagene fikk støtte av KrF, men partiene i dagens regjering, såvel som i den forrige regjeringen stemte imot.

Forslaget fra Rødts Bjørnar Moxnes og Sofie Marhaug ble fremmet allerede 12. oktober og lød slik:

  1. Stortinget ber regjeringen benytte seg av de mekanismene som ligger i inngåtte avtaler om strømutveksling, til å begrense krafteksporten for å holde strømprisene nede og unngå at fyllingsgraden i vannmagasinene synker ytterligere.

  2. Stortinget ber regjeringen utsette oppstart av normal drift av eksportkabelen North Sea Link inntil det er oppnådd normal fyllingsgrad i vannmagasinene.

  3. Stortinget ber regjeringen avvise søknaden som ligger på vent i departementet, om å bygge eksportkabelen NorthConnect. (Stortinget)

Forslaget fra Frps representanter Sylvi Listhaug, Hans Andreas Limi, Marius Arion Nilsen og Frank Edvard Sve ble fremmet den 30. november:

  1. Stortinget ber regjeringen umiddelbart vektlegge norsk nasjonal forsyningssikkerhet i system for utveksling av kraft mellom land og etablere et system hvor netto krafteksport stanses når magasinfyllingen er vesentlig lavere enn normalt.

  2. Stortinget ber regjeringen umiddelbart starte arbeidet med å gå gjennom samtlige av Statnetts kontrakter for kjøp og salg av kraft til utlandet, med formål om å begrense krafteksporten frem til april 2022, og innen 15. desember 2021 komme tilbake til Stortinget med en redegjørelse om prosessen.

  3. Stortinget ber regjeringen umiddelbart utrede mulighetene for å innføre en avgift på eksportkraft, der statlige merinntekter fra en slik avgift skal øremerkes reduksjon i elavgiften og mva. på strømforbruk, og innen 15. desember 2021 komme tilbake til Stortinget med en redegjørelse om prosessen. (Stortinget)

Dagens voteringer i Stortinget fulgte innstillingene fra Energi- og miljøkomiteen, avgitt 24. mars i år. Det kom også opp flere løse forslag uten at det fikk noen av regjeringspartiene til å endre sitt syn.

Regjeringspartiene Ap og Sp skriver i sine merknader til forslaget at regjeringen har satt i gang flere utredninger av kraftmarkedene og satt ned en energikommisjon.

Både Rødt og Frp beklager dagens vedtak:

– Dagens markedstvang innebærer spekulasjon i høye priser på bekostning av forsyningssikkerheten. Det er verken bra for Norge eller Europa, sier Sofie Marhaug (R) til NRK.

– Nok en gang viser regjeringspartiene at de vil fortsette med en kraftpolitikk som selger unna strømmen til utlandet uavhengig av hvor mye reserver vi har i vannmagasinene våre. Det kan bety høye strømpriser også i månedene som kommer, slik flere kraftanalytikere nå advarer mot, sier Terje Halleland (Frp). (NTB)

Fyllingsgraden for region NO 01, Østlandet er i inneværende uke på 8,1 prosent, det vil si under halvparten av hva det var i 2021, og langt under median-verdien på 13,1 prosent. Ser en på hele landet under ett, ligger fyllingsgraden på 22,6 prosent, godt under medianverdien på 33,3 prosent, og fjorårets tall på 41,6 prosent.

Dagens voteringsoversikt (Stortinget)

Magasinstatistikk (NVE)

Les også:

Fyllingsgraden synker – krafteksporten øker

 

Kjøp Kents bok her!

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene som vi skriver om. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar.