Olje- og energiminister Terje Aasland i Stortinget onsdag. Foto: Javad Parsa / NTB

Det er svært lav fyllingsgrad i Sør-Norge, og olje- og energiministeren har bedt kraftprodusentene om å kutte i eksporten. Men forrige uke økte eksporten kraftig, og nå øker faren for rasjonering.

Olje- og energiminister Terje Aasland har nylig bedt kraftprodusentene om å skalke lukene. Han mener eksporten utgjør en økende fare for Norges energiforsyning.

Men hans formaninger er uten effekt. Kraftbransjen tar ikke hensyn til slike ting som landets og befolkningens interesser. Forrige uke spratt nemlig strømeksporten i været i forrige uke, ifølge NTB-Johan Falnes.

Det fremgår i en fersk rapport om kraftsituasjonen fra Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE).

NTB har fått tilgang til tallene i rapporten. De viser at nettoeksporten av strøm gjennom utenlandskablene fra det sørlige Norge lå på 202 gigawattimer i uke 29 – opp fra bare 62 gigawattimer i uke 28.

Det er en økning på 326 prosent. Mer enn en tredobling.

Økningen kommer til tross for at olje- og energiminister Terje Aasland (Ap) nylig gikk ut med klar beskjed til kraftprodusentene om å spare på vannet for å fylle magasinene fram mot vinteren.

Samtidig har strømprisene lengst sør i landet økt til sitt høyeste nivå noensinne.

Aasland beskriver nå situasjonen som svært krevende:

– Vi er klar til å iverksette ytterligere tiltak hvis situasjonen forverrer seg, sier han til NTB.

Mange vil tenke at han nok opplever det ekstra krevende at kraftbransjen og dens ledere og aksjonærer så til de grader blåser i hva han og Regjeringen har å si.

Historisk lav fyllingsgrad

Strømeksporten er likevel lavere enn hva den har vært i visse perioder. I uke 29 lå den på omtrent to tredeler av snittet de siste ti årene, og så langt i år har nettoeksporten fra Sør-Norge vært 77,5 prosent lavere enn i samme periode i fjor.

Men den er likevel så høy at den i dagens situasjon truer landets energiforsyning.

For den ukentlige vannmagasinstatistikken fra NVE viser at fyllingsgraden i vannmagasinene i Norge lå på kun 65,1 prosent ved utgangen av forrige uke. Det er en økning 1 prosentpoeng fra uka i forveien, selv om normalen de siste 20 årene har vært vesentlig høyere – med en fyllingsgrad på 73,3 prosent som median på denne tida av året.

Situasjonen er ekstra ille i  øst og i sør. I Sørvest-Norge lå fyllingsgraden på bare 48,3 prosent i  ved utgangen av uken. Det er det laveste nivået som er målt i uke 29 de siste 20 årene. Nivået er uendret fra uke 28.

I Øst-Norge lå fyllingsgraden på 66,9 prosent, marginalt opp etter å ha falt til 66,6 prosent uka i forveien. Også dette er det laveste som er målt i uke 29 de siste 20 årene.

Fare for rasjonering

Situasjonen fikk allerede i mai Statnett til å endre vurderingen av kraftsituasjonen i Sør-Norge fra grønt til gult nivå. Det betyr at risikoen har økt for rasjonering til vinteren.

På grønt nivå vurderes risikoen for rasjonering til under 5 prosent, mens den på gult nivå er under 20 prosent.

En eventuell strømrasjonering  vil være et marerittscenario både for industri, næringsliv, befolkning og ikke minst for de politikere som vil bli stilt til veggs for sin håndtering av saken.

Terje Aasland og Støre-regjeringens svar i en slik situasjon er å lage en  egen rapporteringsordning for de store kraftprodusentene. Den trer i kraft 1. august og skal gjelde til neste sommer.

– Det er viktig informasjon for å vurdere om det er behov for ytterligere tiltak. Fyllingsgraden er fremdeles lav, konstaterer Aasland.

Han uttrykker ifølge NTB skuffelse over at ingen i kraftbransjen bryr seg om hva han sier:

– Ja, jeg hadde jo gjerne sett at de holdt igjen vannet og sørget for at de fikk en økning i magasinkapasiteten. Beskjeden til kraftprodusentene er veldig klar: Nå er det om å gjøre å holde igjen vannet.

Vurderer restriksjoner

Aasland trekker fram to tiltak som aktuelle hvis situasjonen forverrer seg:

* restriksjoner på magasindisponeringen, for eksempel innføring av et minstekrav til magasinfylling

* eksportrestriksjoner

– Eller en kombinasjon av dette. Alt kan være relevant, sier Aasland.

Samtidig presser opposisjonen hardt på for å få regjeringen til å ta kontroll.

– Regjeringen kan ikke sitte og vurdere situasjonen så mye lenger, sier Lars Haltbrekken i SV.

– Den lave fyllingsgraden tyder på at det må stilles midlertidige krav til kraftselskapene om høyere magasinfylling. Samtidig må de raskt komme med forslag til en forbedret strømstøtte. Folk trenger nå trygghet for vinteren.

Rødts Sofie Marhaug kaller situasjonen urovekkende.

– Regjeringens «vente og se»-strategi fungerer ikke, og vinteren og vårens spekulasjon i salg når prisene er høye, straffer oss nå, sier hun.

Partileder Sylvi Listhaug i FrP har tidligere kalt Regjeringen handlingslammet i denne saken, og sagt det vil være en stor akndale om det innføres strømrasjonering. (Se link til sak under).

Aasland er imidlertid klar på at forsyningssikkerheten nå må settes i høysetet:

– Usikkerheten knyttet til gass og situasjonen i Europa har tiltatt, advarer han.

Les også: 

Oppgitt Listhaug: Norsk strømrasjonering vil være en skandale

God sommerlesning:

Nyhet fra Document forlag, bestill i dag:

Kjøp «Et varslet energisjokk» her!

Bestill også:

Kjøp Kents bok her!

Kjøp Alf R. Jacobsens politiske bombe «Stalins svøpe: KGB, AP og kommunismens medløpere» her!

Ny bok fra Kjell Skartveit

Bli abonnent og få tilgang til alle våre saker straks de legges ut:

Husk å støtte Document:

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene våre. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar.